• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


MESLEK SEÇİMİ KAPSAMINDA: ANNE BABA TUTUMU VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM
(WITHIN PROFESSION CHOICE: PARENTAL ATTITUDE AND ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION )

Author : Mehmet ÖZCAN  - Anıl Kadir ERANIL  
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 7/2
Page : 1291-1304
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4120


Özet
Lise son sınıf öğrencilerinin anne baba tutumu ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi araştırmanın çalışma konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışma tarama modelinde desenlenmiştir ve nicel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 331 lise son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucuna göre lise son sınıf öğrencilerinin anne baba tutum ortalama puanları 5 üzerinden 3.72 ve öğretmenlik mesleğine yönelik ortalama tutum puanları ise 5 üzerinde 3.42 olarak bulunmuştur. Kız öğrencilerinin aile tutumu erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Öğretmenlik mesleğini seçecek olan öğrencilerin seçmeyecek olanlara göre de öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu daha yüksek bulunmuştur. Öğretmenlik mesleğine olan saygı arttıkça öğretmenlik mesleğine olan tutum da artmaktadır. Son bulguya göre ise, anne baba tutum düzeyi ve öğretmenlik mesleği tutum düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>.05).

Anahtar Kelimeler
Anne-baba tutumu, öğretmenlik mesleğine tutum, lise son sınıf öğrencisi.

Abstract
attitudes towards teaching profession in terms of various variables constitutes the research purpose of this study. This is a quantitative research and designed as survey model. The study group constitutes 331 senior high school students. According to the research result senior high school students’ parental attitudes average score is 3.72 out of 5 and teaching profession attitudes average score is 3.42 out of 5. Female students’ parental attitudes is found higher than male students. Students’ who will choose teaching as a profession the attitudes towards teaching profession is higher than who won’t choose theaching as profession. As the respect to teaching profession increases, the attitute towards teaching profession increases. According to the last research result there is no significant relationship between parental attitude level and teaching profession attitudelevel of senior high school students. (p>.05).

Keywords
Parental attitudes, attitudes towards teaching profession, senior high school students.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri