• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


SOSYAL-DUYGUSAL DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ
(SOCIAL-EMOTIONAL LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND ITS PLACE OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Author : Mehmet Celal VARIŞOĞLU    
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 7/1
Page : 379-396
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4126


Özet
Bu çalışma, sosyal ve duygusal dil öğrenme stratejilerinin dil öğrenme sürecinde nasıl işe koşulacağını ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanımının önemini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Yabancı bir dili öğrenme sürecinde iletişim, bireysel dil tercihi ve kültüre dair tüm unsurların kullanımı gibi konular sosyal dil öğrenme stratejilerinden yararlanmayı gerektirir. Öğrencinin kendi güdüsel ve duygusal güçlüklerini fark edebilmesi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak adına bunlardan doğan engelleri kaldırılabilmesi, çeşitli yollar denemesi ise duygusal dil öğrenme stratejileriyle ilgilidir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışı etkinliklerde başarı sağlamak için her öğrencinin öğrenme stratejilerinin belirlenmesi/ geliştirilmesi ve bunların öğrenciler tarafından içselleştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği ve konuyla ilgili farkındalık oluşturma bu çalışmanın en önemli sonucudur.

Anahtar Kelimeler
Dil öğrenme stratejileri, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, sosyal-duygusal dil öğrenme stratejileri.

Abstract
This study was carried out to show how social and emotional language learning strategies will be used in the language learning process and the importance of these strategies in using of teaching Turkish language as a foreign language. In the process of learning a foreign language, topics such as communication, individual language preference and the use of all elements of the culture require using of social language learning strategies. The ability of the learners to recognize their own motivational and emotional difficulties and to remove obstacles arising from them in order to facilitate learning, and to test various ways are concerned with emotional language learning strategies. It is the most important result of this study that the effort must be made the learning strategies of each student should be determined / developed and internalized by the students in order to achieve success at the activities in class or out-of-class, and awareness about the subject should be made in teaching Turkish as a foreign language.

Keywords
Language learning strategies, teaching Turkish as a foreign language, social emotional language lear

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri