• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ SERİSİNDE OKUL YAŞAMI
(SCHOOL LIFE IN SAFTİRİK GREG’ S DAIRY SERIES )

Author : Kelime ERDAL  - Hatice YURTSEVEN YILMAZ  
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 7/2
Page : 1126-1147
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4232


Özet
Daha anne karnındayken çocuklarla tanıştırılması önerilen kitaplar, onların hayatında önemli bir yere sahiptir. Başta dil gelişimi olmak üzere zihinsel ve duygusal açıdan çocuğu besleyen kitapların çocuğun dünyasına uygun olması önemlidir. Şekil özellikleri ile öncelikle çocuğu cezbeden kitaplar, içerikleriyle çocukları farklı dünyaların içine çekecek, onlara farklı bakış açılarının kapılarını açacaktır. Küçük yaşta düzeyine uygun kitaplarla tanıştırılan çocuk, ilerleyen hayatında iyi bir okur adayı olacaktır. Kitaplar, çocuğa verilmek istenen her türlü olumlu duygu ya da davranışı eğlenceli olarak sunarken, estetik bir bakış açısı kazandıran araçlardır. Çocuğun hayatında aileden sonra en önemli eğitim alanı olan okul, çocuk için çok önemlidir. Okulunu ve öğretmenlerini seven, uzun zaman geçirdiği okulunda mutlu olan çocuk, bu ortamda, her anlamda en üst düzeyde kazanım sağlar. Çocuklara okulu, öğretmenleri, okul arkadaşlarını sevdirme konusuna çocuk kitaplarında sık yer verilir. Bu eserlerde, okul yaşamının çocuklara olumlu ve cazip gelecek yanlarıyla sunulması, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin onlara örnek davranışlar sergileyerek model olması önemlidir. Ülkemizde çocuklar tarafından ilgi ile karşılanan ve okunan Saftirik, çocuklara uygun bir kitap mıdır? Kitapta nasıl bir çocuk modeli sunulmaktadır? Bu model aracılığıyla çocuklara ulaştırılan iletiler nelerdir? Çocuklar bu kitaplardan hangi davranış biçimlerini kazanmaktadırlar? Bu kitaplarda okul yaşamına, arkadaşlık ilişkilerine, öğretmenlere nasıl bakılmaktadır? Araştırmada, Saftirik Greg’in Günlüğü serisinde yer alan on kitap, bu sorular bağlamında incelenmiş, elde edilen bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Saftirik, Greg’in Günlüğü, çocuk kitabı, eğitim, okul yaşamı.

Abstract
Books, which are suggested to be introduced to children even when they are in their mother’s womb, have an essential role in their lives. Books, feeding the children in terms of mental, emotional, initially language development, need to be appropriate to child’s world. They, attracting child with its shape qualities, will charm the children into different worlds with their content and will open a new door into different views. The child, who is introduced to books suitable for his or her age, will be a good reader candidate in his or her further life. While books are presenting every positive emotion or behavior desired to be given to child in a funny way, they are tools that bring an esthetics perspective. School, the most important field of education in the child’s life after family, is really significant. The child, who loves his or her school and teachers and is happy to spend long time at school, will gain a lot in the highest level in this environment. The subject of loving school, teachers and school mates are frequently mentioned in the children’s books. In these works, it is important to present school life to children positively and with the attractive aspects; and teachers and school administers to be a role model to them with their exemplary behaviors. In our country, is Saftirik, which is read interestedly by children, an appropriate book for children? What kind of a child model is presented in the book? What are the messages that are transmitted to children via this model? Which courses of behavior do children gain from these books? How do school life, friendship relations and teachers are reflected in these books? In the study, ten books in the series of Saftirik Greg are examined in consideration of these questions, suggestions are made in accordance with obtained findings.

Keywords
Saftirik, Greg’s Diary, child book, education, school life.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri