• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN ASSESSMENT ON GENITIVE CASE )

Author : Serdal KARA    
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 7/3
Page : 1624-1642
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4236


Özet
Çalışmamız, ad durumunun belirlenmesinde esas alınan kıstaslar temelinde tamlayan durumunun ad durumu olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği üzerinde durmaktadır. Çalışmamızda ilk olarak tamlayan durumunun ad durumu olarak kabul edilmemesinde etkili olan temel görüşler ortaya konulmuş ve bu görüşler ışığında tamlayan durumunun nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ad durumu olarak kabul eden yaklaşımlar verilmiş ve bu yaklaşımlarda da esas alınan düşünceler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak gerek ad durumu olarak kabul etmeyen yaklaşımların gerekse de ad durumu olarak kabul eden görüşlerin kendi içinde de farklı yöntem ve bakış açılarının olduğu görülmektedir. Bütün bu farklı yöntem ve bakış açılarından hareketle Türkiye Türkçesinde ad durumunun belirlenmesinde temel alınabilecek görüş ve yöntemler üzerinde durulmuş ve tamlayan ad durumunun bu görüş ve yöntemler ışığında değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi, ad durumu, tamlayan durumu.

Abstract
Our work focuses on the fact that the status of a genitive whether it can be evaluated as a case based on the criteria that are based on determining the case. For this reason, for the firstly in this study, included the comments that do not consider the state of genitive as a case. And then tried to show how the genitive was being assessed according to this basis. Following the views that do not accept as case, the approaches which are accepted as case have been given and tried to put forward the basic ideas. However, it is seen that the approaches either do not accept as the case, or the views which accept it as the case, have different methods and points of view in themselves. All these different methods and perspectives, , has focused on the opinions and methods that can be fundamental in determining of in the Turkey Turkish case, then the genitive has been evaluated through on this justification.

Keywords
Turkey Turkish, case, genitive.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri