• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


KELİME BİLGİSİ VE DİL BİLGİSİ DÜZEYİNİN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİ İLE İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCABULARY AND GRAMMAR LEVEL OF SEVENTH GRADE STUDENTS AND THEIR WRITING SKILL )

Author : Ahmet BAŞKAN    
Type : Copyright
Printing Year : 2019
Number : 8/2
Page : 965-982
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4375


Özet
Bu araştırmada, kelime bilgisi ve dil bilgisi düzeyinin yedinci sınıf öğrencilerinin yazma becerisine yordayıcı etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline göre yürütülen bu araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Diyarbakır ilinde bulunan altı farklı okuldan toplam 515 yedinci sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştiren Dil Bilgisi Başarı Testi, Kelime Bilgisi Başarı Testi ve Öyküleyici Metin Tamamlama Formu; öğrencilerin yazılı anlatımlarını değerlendirmek için ise araştırmacı tarafından geliştiren Öyküleyici Metin Puanlama Anahtarı kullanılmıştır. Araştırma verileri, TAP ve SPSS 21.0 istatistik paket programlarıyla çözümlenmiştir. Korelasyon ve regresyon analizlerinin sonuçlarına göre kelime bilgisi ve dil bilgisi değişkenleri yazma becerisini pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı biçimde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Kelime bilgisi, dil bilgisi, yazma becerisi.

Abstract
In this study, it is aimed to investigate the predictive effect of the level of vocabulary and grammar on the writing skills of seventh grade students. This study, which was conducted according to the relational survey model, was applied on 515 seventh grade students from six different schools in Diyarbakır province in the spring term of 2016-2017 academic year. In the research, Vocabulary Achievement Test, Grammar Achievement Test and Narrative Text Completion Form developed by the researcher were used as data collection tool. In order to evaluate the students' written expressions, Narrative Text Rubric developed by the researcher was used. The research data were analyzed by TAP and SPSS 21.0 statistical package programs. According to the results of the correlation and regression analysis, vocabulary and grammar variables affect the writing skill in a positive, moderate and significant way.

Keywords
Vocabulary, grammar, writing skill.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri