• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


TÜRKİYE TÜRKÇESİ COĞRAFYASI İÇİNDE KARADAĞ SAHASI
(MONTENEGRO AREA IN THE GEOGRAPHY OF TURKEY TURKISH )

Author : Alpay İĞCİ  -  
Type : Copyright
Printing Year : 2019
Number : 8/1
Page : 159-182
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4462


Özet
Türkiye Türkçesi coğrafyası araştırmaları, XIX. yüzyıldan beri yapılmaktadır. Tarihte Karadağ, IV. yüzyıldan itibaren Türk boylarının da bulunduğu bir sahadır. VII. yüzyılla beraber yerleşmeye başlayan Slavların Osmanlı Dönemi öncesindeki Türklerle; XV. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu’yla çeşitli evreleri olmuştur. Öncesinde olduğu gibi, bu dönemde de Türkiye yönünde göç süreci başlamıştır. Karadağ Türkleri, 2011 nüfus sayımında “Türk” ibaresinin de kullanılmasıyla, baskın olarak Bar civarında ve birçok belediyede kayıtlanmışlardır. Karadağ Türk ağızları çalışmaları, ağız sözlüğü ve konumlandırma yayını dışında, Karadağ ve Karadağ Türklerini genel olarak anlatan yayınlarla sınırlıdır. Bu makalede Karadağ’a dair yayınlar, tarihî süreç verilerek anlatılmış; Karadağ Türkleri ve Türkçesi konularında tespitler yapılmış; yeni yapılacak Türkiye Türkçesi çalışmalarında Karadağ sahasının anılması için çok yönlü saha bilgileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi coğrafyası, Karadağ Türkleri, Karadağ Türk ağzı, Bar, Eski Bar, Batı Rumeli.

Abstract
Researches of the geography of Turkey Turkish have been studied since the 19th century. In the past, Montenegro is an area where also Turkish localities have been in existence since the 4th century. The Slavs, who started to settle together in the 7th century, had various stages with the Turks before the Ottoman period and in the 15th century with the Ottoman Empire. In this period like in the previous ones, the immigration process toward Turkey has been started too. Turks of Montenegro were registered in the 2011 census with the use of the “Turkish” headings, predominantly in the vicinity of Bar and in many other municipalities. The works related to the Turkish dialect of Montenegro are very limited and generally, they describe the Turks of Montenegro and Montenegro, apart from the dialect dictionary and publication for positioning. In this article, publications about Montenegro are presented through a historical process; have been made determinations about Turks and Montenegro Turkish; is presented multipurpose field information for the mention of Montenegro area in new researches of Turkey Turkish.

Keywords
Geography of Turkey Turkish, Turks of Montenegro, Turkish dialect of Montenegro, Bar, Stari Bar, Wes

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri