• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCAN XALQINA QARŞI TÖRƏTDİYİ MƏNƏVİ GENOSİD
(SPIRITUAL GENOCIDE COMMITTED BY ARMENIANS AGAINST AZERBAIJAN POPULATION )

Author : Vefa GULİYEVA    
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 4/2
Page : 814-821
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.473


Özet
Bu makale Azerbaycan halkının tarihsel olarak sahip olduğu Batı Azerbaycan ve Karabağ’da Ermeniler tarafından soykırıma uğradığını anlatmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti’nin bulunduğu topraklarda epigrafik eserler incelendiğinde o topraklarda Ermenilerin hiçbir zaman olmadığı anlaşılmaktadır. Tarihteki ilk Ermeni devleti Güney Kafkasya’da Bolşevikler tarafından 1920’li yıllarda Erivan ve Zangazur’da kurulmuştur. 1920’li yıllarda bu bölgedeki mescit, cami ve Türk-Azerbaycan eserleri bu toprakların geçmişten beri Azeri toprakları olduğunu göstermektedir. Azerbaycan halkı son 200 yıldan beri manevi soykırıma uğramaktadır. Azerbaycan toprakları işgalden kurtuluncaya kadar maddi soykırımda devam edecektir. Bu durumdan tek kurtuluş yolu Güney Kafkasya’nın tarihsel olarak Azeri toprakları olduğu görüşünün işlenmesidir.

Anahtar Kelimeler
Medeni miras, Ermeniler, manevi soykırım, tarihî kavram, mescit, toponim, işgal, Güney Kafkasya.

Abstract
The article is about the policy of genocide carried out by Armenians against material and cultural monuments of Azerbaijani people located in Karabakh and historical territory of Azerbaijan in West Azerbaijan. Analysis of sources of epographic documents shows that in the territory of present Armenian Republic there did not exist Armenian state in any historical period. The first Armenian state in the South Caucasus was created in historical Azerbaijani lands-Irevan and Zangazur, in 1920 by Bolsheviks. The number of numerous Mosques, Mosque “prikhod”s, toponyms of Turkish-Azerbaijan origin, number of Azerbaijanis that have existed in these territories till 1920, once again proves that these lands are ancient Azerbaijan lands. The agression against azerbaijan people's material and cultural heritage which have exposed to spiritual genocide in the last 200 years will continue while Azerbaijani terrirories remain under occupation. The only way out of the situation is to develop a new concept of history of the South Caucasus.

Keywords
Cultural Heritage, Armenians, spiritual genocide, historical concept, mosque, toponym, occupation, S

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri