• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


TÜRK DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİNİ ADLANDIRMA SORUNU
(THE PROBLEM OF NAMING THE HISTORICAL PERIODS OF THE TURKISH LANGUAGE )

Author : Fevzi KARADEMİR    
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 5/2
Page : 545-564
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.589


Özet
Her köklü dil gibi Türk dilinin de bir tarihi ve bu tarih içinde bir gelişme, dallanıp budaklanma seyri vardır. Bu seyrin, türlü safhaları ile açık bir şekilde resmedilmesi, konunun sağlıklı olarak öğrenim ve öğretimi açısından önemlidir. Bu çalışma, başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türk dilinin tarihî dönemleri ve dallanışı ile ilgili yaklaşımlara dikkat çekilmiştir. İkinci bölümde Türk dilinin tarihî dönemlerini adlandırma sorunu ele alınmıştır. Adlandırma sorunu bağlamında özellikle ilk, ön, ana, eski, orta, yeni, çağdaş / modern / bugünkü gibi sıfatlarla kurulan dönem adlarının durumu tartışılmış, Türk dilinin tarihî dönemlerinin sağlıklı bir şekilde adlandırılması hususunda öneride bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türk dili, tarihi dönem, adlandırma sorunu.

Abstract
Like every ancient language, there is a history of Turkish language and a development, a ramification process in this history. Illustrating this process clearly with various phases is important in terms of a proper education and training of topic. This study consists of two primary parts. In the first part, the approaches on the historical periods and the branching of the Turkish language have been pointed out. In the second period, the problem of naming the historical periods the Turkish language has been addressed. In context of the naming problem, the status of the period names which are built with adjectives such as ilk (first), ön (preliminary), ana (main), eski (old), orta (middle,), yeni (new), çağdaş / modern / bugünkü (contemporary / modern / current) have been discussed and suggestions have been made on the naming of the historical periods of the Turkish language in an accurate manner.

Keywords
Turkish language, historical period, the problem of naming.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri