• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


-IncAz ZARF-FİİL EKİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE
(ABOUT –IncAz GERUNDIAL SUFFIX AND VIEW ON ANATOLIAN DIALECTS )

Author : Zeynep ŞİMŞEK UMAÇ    
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 5/1
Page : 171-177
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.598


Özet
Bu çalışmada, Anadolu ağızlarında coğrafi bakımdan yaygın fakat kullanım sıklığı düşük bir zarf-fiil eki olan –IncAz eki tanıtılmıştır. Ekin işlevi –IncA zarf-fiil ekiyle aynıdır. Bu yüzden ekin işlevi bahsine çok değinilmemiş, ekin yapısındaki farklılık üzerinde durulmuştur. Daha sonra Anadolu coğrafyasında tespit edildiği yerler belirtilmiştir. Çalışmanın “Sonuç” kısmında ise ekle ilgili daha önce yapılmış bir çalışma da göz önünde bulundurularak ek hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
-IncAz, Zarf-fiil Ekleri, Anadolu Ağızları.

Abstract
In this study, -IncAz gerundial suffix is introduced. That suffix is widespread by geographically in Anatolian Dialets but a lower frequency of use. The suffix function is the same as –IncA gerundial suffix. That's why the suffix function is not refferred to very much, focused on differences in suffix structure. Later, where this suffix are used in Anatolia indicated. In the result of the study, It has made assesment about the suffix considering a study conducted earlier.

Keywords
-IncAz, Gerundial Suffixes, Anatolian Dialects.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri