• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Başlıklarına ve Özetlerine Eleştirel Bir Bakış
(A Critical Evaluation to Abstracts and Titles of Master Thesis in Turkish Language Education )

Author : Oğuzhan SEVİM  Nur Humeyra Özdemir Erem  
Type : Copyright
Printing Year : 2012
Number : 3
Page : 174-186
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.69


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkçe Eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış sunmaktır. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarında yazılan yüksek lisans tezleri, örneklemini ise Türkçe Eğitimi alanında yazılmış olan 128 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Araştırma verileri bilim dünyası tarafından genel kabul görmüş ölçütlere göre toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda yüksek lisans tez başlıklarının genel kabul görmüş ölçütler açısından yeterli, tez özetlerinin ise amaçları yazmak dışında yetersiz oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Yüksek lisans tezi, başlık, özet, eleştiri.

Abstract
The aim of this study is to provide a critical evaluation to titles and abstracts of the master theses in the field of Turkish Language Education. In the study, “general screening model” which is one of the descriptive screening methods is used. The sample of study consists of 128 master theses in the field of Turkish Language Educationand the universe of the study consists of the master theses in Turkish Language Teaching. The research data were collected according to the generally criteria accepted by the scientific world. Analysis of the data obtained from research was used frequency and percentage. At the end of the study it was seen that titles of the master theses are sufficient in terms of genarally accepted criteria; abstracts of the master theses are inadequate except for the purposes.

Keywords
Master thesis, title, abstract, critical

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri