• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

     

     

     


Mental Fiil Kavramı ve Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller
(Mental Verb Term and Mental Verbs in Turkmen Turkish )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 2012
Number : 4
Page : 45-62
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.96


Özet
Mental süreçlerin ilk aşaması, algılama sürecidir. Algılama eyleminin görevi, çeşitli duyulardan gelen bilgileri beyindeki dil merkezlerine ulaştırmaktır. Dolayısıyla dil süreçlerinin işlevi algılamakla başlamaktadır. Dilin mental sürecinin ikinci aşaması, algıların anlamlandırılması ve yorumlanmasıdır. Yani çeşitli duyulardan gelen bilgiler işleme alınır. Bu aşamada beyinde kodlanmış bilgilerle, dışarıdan gelen bilgilerin bağlantıları kurulur, anlamlama süreci gerçekleşir. Bu süreçten sonra, tepki veya kendini ifade etme süreci başlar. Bu mental sürecin üçüncü ve son aşamadır.

Anahtar Kelimeler
Mental Fiil, Zihin Fiilleri, Algılama Fiilleri, Duygu Fiilleri, Türkmen Türkçesi

Abstract
The first stage of the mental processes is acquisition. The duty of acquiring is to make the knowledge coming from different senses reach language centers in brain. So the function of language processes starts with acquisition. The second stage of the mental process of a language is commenting and understanding perceptions. That is, information coming from the different senses is put into operation. At this stage, connections of knowledge coming from outside and knowledge that is coded in brain and the stage of signification is realized. After this stage, the stage of reaction or self- expression starts. This is the third and the last stage of the mental process.

Keywords
Mental Verb, Mind Verbs, Perception Verbs, Emotion Verbs, Turkmen Turkish

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri