• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 28. sayısı (7 / 4) 15 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

    Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

     

     


2 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT-Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Bülent HÜNERLİ  
{-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine [Sistematik Olarak "Karşıtlık-Kıyaslama" Bildirme] Ss, 1-14
On a Different Function of {-(G)X(N)Ca} Converb [Informing the “Comparison-Contrast” Systematically]
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.34
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oktay AHMED  
Makedonya Türk Ağızlarında İki Sesin Durumu Üzerine: “Ö” Ünlüsü ve “H” Ünsüzü Ss, 15-26
On the Status of Two Sounds in the Turkish Dialects in Macedonia: The Vowel “Ö” and the Consonant “H”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.48
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan SEVİM Behice VARIŞOĞLU  
Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler Ss, 27-37
The Values Attributed Teaching Profession by Turkish Teacher Candidates According to Emotional Semantic Difference in Ataturk University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.44
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ersin GÜLAY Erhan DURUKAN  
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Aksiyon Araştırması Ss, 38-50
Investigating Vocational School Students’ Perceptions of Turkish Language Courses: An Action Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.39
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur ER Nurşat BİÇER, Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi Ss, 51-69
Evaluation of Problems Encountered in Turkish Teaching for Foreigners in Terms of Related Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.51
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdal BAY Osman MERT Semra ALYILMAZ Fatma ALBAYRAK  
Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Ss, 70-82
Developing of the Attitude Scale Related to Old Turkish Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.56
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayten MERDAN HACILAR  
General View on Education of Muslim Women in the Beginning of Xx. Century in Tiflis Ss, 83-89
Xx. Yüzyılın Başlangıcında Tiflis'te Müslüman Kızların Eğitim Sorununa Genel Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.49
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan AVCI  
Abdurrahim Karakoç Ss, 90-102
Abdurrahim Karakoç
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.59
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Türk Sanatının Kaynakları – (Kök) Türk Tipografisi, Hayvan Figürleri ve Alp Figürleri Yorumlamaları Ss, 103-110
The Resources of Turkish Art – (Kok) Turk Typography, Animal Figures and Interpretation of Hero Figures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.60
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet KEMALOĞLU  
Terekeme-Karapapah Türkleri Kaynakçası Ss, 111-128
Terekeme-Karapapah Turks Bibliography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.32
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
“Kafkas Halkları Folklor, Dil ve Kültür Sempozyumu”nun Ardından Ss, 129-152
After of "Caucas People Folklore, Language and Culture Symposium"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.58
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
Book Presentation and Evaluation: Ord. Prof. Dr. Valeh Hacılar’ın Ardından Ss, 153-156
After Ord. Prof. Dr. Valeh Hacılar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.42
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kamil Ali GIYNAŞ  
Book Presentation and Evaluation: Mevlid-nâme Ss, 157-160
Mevlid-nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.45
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma ALBAYRAK  
Book Presentation and Evaluation: “Konya Şehrengizi” ve “Karaman Şehrengizi” Adlı Eserler Üzerine Ss, 161-175
Works with the Name of “Konya Şehrengiz” and “Karaman Şehrengizi”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.53
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurşat BİÇER  
Book Presentation and Evaluation: Eğitimci, Yazar Ramazan Avcı’nın Türk Şiirinin Beyaz Kartalı “Bahaettin Karakoç” ve Başarı İçin Kılavuz Öyküler Adlı Eserleri Üzerine Ss, 176-187
About the Works was Called Türk Şiirinin Beyaz Kartalı "Bahaettin Karakoç" and Başarı İçin Kılavuz Öyküler of Pedagogue, Author Ramazan Avcı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.52
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri