• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


2/2 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
Editörden Ss,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.193
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
Karı Çor Tigin Yazıtı Ss, 1-61
Karı Çor Tigin Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.188
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Luo Xin  
Karı Çor Tigin Yazıtının Çincesi ve Karı Çor Tigin’in Şeceresi Ss, 62-78
Chinese of Karı Çor Tigin Inscription and the Genealogy of Karı Çor Tigin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.187
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba YALINKILIÇ  
Kül Tigin Yazıtının Çince Metni ve Tercümesi Ss, 79-85
Chinese Text and Translatıon of the Kül Tigin Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.181
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman MERT Fatma ALBAYRAK  
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Metinlerinde Ünlülerin Yazımıyla İlgili Karşılaşılan Farklılıklar Ss, 86-115
Focused Differences About Writing of Vowels in Texts on Költigin and Bilge Kağan Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.191
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
Dede Korkut’un Biricik Teke’sinden Teke Dergisi ve Okuyucularına Bir Arz-ı Hâldir Ss, 116-121
The from Unique Goat of Dede Korkut to Journal of Teke and Readers a Supply Situation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.174
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferhat KARABULUT Gulmira OSPANOVA  
Örtmece Sözlerin Mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Karşılaştırmalı Model Analizi Ss, 122-146
Euphemism: A Comperative Model Analyses in Kazakh and Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.156
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan Murat YILDIRIM  
Azerbaycan’da Matbuat Hareketlerinin Başlangıcı Ss, 147-160
The Begining of the Press Movement in Azerbaijan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.163
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Soner SAĞLAM  
Mahtumkulu’nun Tenkidî Şiirleri Üzerine Ss, 161-178
On the Critical Poems of Mahtumkulu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.157
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Turan TÜRK  
Ünlü Tatar Âlimi Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (2003-2012 Yılları Arası) Ss, 179-202
The Famous Tatarian Scholar Prof. Dr. Mirfatih Zakiyev (Between 2003 And 2012)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.180
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elmas ŞAHİN  
Ahmet Nedim Servet Tör: Türk'ün Destanı Ss, 203-218
Ahmet Nedim Servet Tör: The Epic of the Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.147
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
Mitlerde Büyülü Gerçekçilik Üslûbu Ss, 219-230
The Style of Magical Realism in the Myths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.146
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Faruk YILDIRIM Onur ER  
Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme / İzleme Alanı Amaç ve Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Ss, 231-250
Evaluation of the Field of Listening / Watching of Goals and Objectives Dimension in Turkish Language Teaching Curriculum According to Teachers’ Views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.170
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Akif ARSLAN  
Okuma Becerisi ile İlgili Makalelerde Cinsiyet Değişkeni Ss, 251-265
Reading Skills Articles on Gender Variable
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.153
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Deniz MELANLIOĞLU  
Ortaokul Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları: Nitel Bir Araştırma Ss, 266-284
Middle School Students’ Dictionary Use Habits: A Qualitatıve Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.142
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Recep KAHRAMANOĞLU Yusuf AY  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 285-301
Examination of the Primary Teachers Candidates' Special Field Competence Perceptions in Terms of Varied Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.149
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Harun ŞAHİN Selma Kaya, Adem Fırat, Ömer Maden, İlksen Oben Eruçar, Alaattin Ceren  
2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılında Alan Değiştiren Öğretmenlerin Yeni Alanlarına Yönelik Memnuniyet Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 302-335
Investigating the Satisfaction Levels of Teachers Teaching Subject Matters Out of Their Area of Certification During 2012-2013 Educational Year in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.179
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdoğan KÖSE  
Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Ders Dışı Etkinliklerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri Ss, 336-353
A Suggestion for the Classification of Extracurricular Activities in Educational Institutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.151
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Hâcip Böyle Dedi Kutadgu Bilig’den Seçmeler Adlı Eseri Üzerine Ss, 354-361
About Prof. Dr. Kemal Yavuz and His Work Hâcip Böyle Dedi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.185
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri