• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


2/3 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Levent ALYAP  
Bilimsel Eserlerde Yer Alan Bazı (Kök)Türk Tipografi Modellerinin Tasarım Özellikleri ve Kemçik-Çırgak (E-41) Yazıtı Üzerine Font Denemesi Ss, 1-28
The Design Features of Some (Kök)Türk Typography Models Which Situated on Scientific Works and Font Experiment on Kemçik-Çırgak (E-41) Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.215
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ  
Yorçı Yazıtı Ss, 29-46
Yorçı Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.216
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
Dede Korkut Eydür: ‘Oğul, Ol Nesne, Tarıglık Degül Tar Kıllık’dur; Ol Fi‘l Boşalmak Degül Yoşulmak’dur Ss, 47-52
Dede Korkut Say: “My Son! That Object is not Tarıglık, It is Tar Kıllık; That Verb is not Boşalmak, It is Yoşulmak”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.197
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muharrem DAŞDEMİR  
Çağdaş Dil Biliminin Işığında Yeni Lisan Hareketi ve Türk Dil Devrimi’nin Karşılaştırılması Ss, 53-58
In the Light of Modern Linguistics the Comparison of New Language Movement and Turkish Language Revolution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.196
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferit YUSUPOV  
Tatar Dili Şivelerindeki Fiilin Bazı Arkaik Geçmiş Zaman Biçimleri Ss, 59-74
A Some Archaic Verb Forms of Past Tense in Subdialects of Tatar Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.211
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nihal ÇALIŞKAN  
Ağız Atlaslarının Hazırlanışında Süreç, Yöntem ve Teknikler: Flaman Ağız Atlasları Örneği Ss, 75-82
The Process, Methods and Technics in Compiling Dialect Maps: The Case of Dutch Dialect Atlases
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.212
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Berdi Kerbabayev’in “Öten Günler” Adlı Eserinde Türkmen Toplumuna Yönelik Sosyolojik Bir Çözümleme Ss, 83-95
A Sociological Analysis of Turkmen Society in Berdi Kerbabayev’s “Öten Günler”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.186
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lokman TAŞKESENLİOĞLU  
Azerbaycan Türk Edebiyatı Millî Şairi Mirze Elekber Sâbir ve Hophopname Ss, 96-132
National Poet of Azerbaijan Turkish Literature Mirze Elekber Sabir and Hophopname
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.210
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fırat CANER  
Turgut Uyar’ın Esrarengiz “Üçyüzbin”i Ss, 133-138
Mysterious “Üçyüzbin” of Turgut Uyar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.168
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mutlu Melis YARDIMCI  
Karahanlılar Döneminde Sultan ve Devlet Adamları Etrafında Oluşan Edebî Çevreler Ss, 139-151
Literary Circles Formed Around Sultans and Ruling Class During Term of Karahanlılar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.162
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet AKDAĞ  
Şeyh Ebu’l-Vefâ’nın Tasavvufî Bir Şiirine Cebbârzâde Mehmed Ârif Bey Tarafından Yapılan Şerh: Dâfi’u’z-Zulem Min Kulûbü’l-Ümem Ss, 152-184
Commentary Written By Mr. Cebbârzâde Mehmed Ârif to a Sufistic Poetry of Sheikh Ebu’l-Vefâ: Dâfi’u’z-Zulem Min Kulûbü’l-Ümem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.189
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veysel DİNLER  
Book Presentation and Evaluation: Risâle-i Mûze-Dûzluk Üzerine Ss, 185-190
About Risâle-i Mûze-dûzluk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.214
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurullah ŞAHİN  
Book Presentation and Evaluation: Türkiye’de Fuarcılığın İlk Adımlarından 1909 Bursa Sergisi Ss, 191-205
Türkiye’de Fuarcılığın İlk Adımlarından 1909 Bursa Sergisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.213
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kenan AZILI  
Book Presentation and Evaluation: Özlem Ayazlı, Altun Yaruk Sudur VI. Kitap (Karşılaştırmalı Metin Yayını) Ss, 206-212
Özlem Ayazlı, Altun Yaruk Sudur VI. Kitap (Karşılaştırmalı Metin Yayını)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.190
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil Sercan KOŞİK  
Book Presentation and Evaluation: Tenkit ve Teori Konusunda Boşluğu Dolduran Kılavuz Bir Eser: Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori Ss, 213-220
A Book That Fills a Gab in the Criticism and Theory: Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.205
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Vilnius Üniversitesinde “Uluslararası Türk Tarihi ve Kültürü Sempozyumu” Yapıldı Ss, 221-243
Turk's History and Culture in Lithuania
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.195
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri