• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


3 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Levent ALYAP  
(Kök) Türk Tipografisinin Yazılı Eserlerde Font Olarak Kullanımında Görsel Sanatlar Destekli Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve Karabalgasun I Yazıtı Üzerine Font (Alyılmaz.Ttf) Denemesi Ss, 1-15
Use of Visual Arts Based Information Technology in Use as Font Written Works of (Kok) Turk Typography and Trial of Font (Alyılmaz.ttf) on The Karabalgasun I Inscrıptıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.82
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Önder ÇAĞIRAN  
Köktürk Türkçesindeki Bir Çift Ünsüz İşareti Üzerine Ss, 16-22
Works wıth the Double Consonant Markers ‘’ in Köktürk Turkısh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.74
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çiğdem TOPÇU  
Eski Türkçeden Günümüz Standart Türkiye Türkçesine -(A/I)G+Lıg> -(A/I)Glı(G) Eki Ss, 23-39
-(A/I)G+lIG> -(A/I)GlI(G) Suffix From Old Turkısh to Standardized Today’s Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.77
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muzaffer GÜRSOY  
Doğu Kazakistan Tarbagatay Yamacındaki Şilikti Baygetöbe Kurganı Ss, 40-54
Shilikti Baygetobe Kurgan Located in Tarbagatay Slope (Eastern Kazakhstan)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.81
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet KEMALOĞLU  
Terekeme - Karapapak Türkleri Yerleşim Alanları Ss, 55-81
Areas Terekeme - Karapapak Turks Settlement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.68
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat BALYEMEZ  
Dede Korkut’taki Tartışmalı Kelimeler (Dresden Nüshası) Üzerine Bir Karşılaştırmalı Dizin Denemesi Ss, 82-117
A Comparatıve Index Attempt About the Controversial Words in Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.71
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz GÖKŞEN  
Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi Ss, 118-135
The Effect on Public of Epic and Epos Type Poems that Said Aşık Şenlik in Occupancy Years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.64
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Kaan YALÇIN Remzi ÇALIŞIR  
Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 136-157
An Evaluation About the Idioms of the Elazığ Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.57
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Behice VARIŞOĞLU İzzet ŞEREF  
İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri Ss, 158-173
The Views About Turkish Subject Homeworks by Students Attending 5th and 6th Grade of Primary School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.47
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan SEVİM Nur Humeyra Özdemir Erem  
Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Başlıklarına ve Özetlerine Eleştirel Bir Bakış Ss, 174-186
A Critical Evaluation to Abstracts and Titles of Master Thesis in Turkish Language Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.69
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Akif ARSLAN  
Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 187-202
Validity and Reliability Study of the University Level Turkish Language Course Attitude Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.67
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emel KAMACI Erhan DURUKAN  
Araştırma Görevlilerinin Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma (Trabzon Örneği) Ss, 203-215
A Qualitative Study on Research Assistants’ Views About Using Tablet Pc in Education (Trabzon Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.72
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Safiye SARICI BULUT  
Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri Ss, 216-238
Value Tendencies of the Students at the College of Education of Gazi University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.73
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sıddık BAKIR  
Book Presentation and Evaluation: Batı’da Doğu’yu, Doğu’da Batı’yı Anlatan Adam: Eğitimci, Akademisyen Kâmil Aydın ve Eserleri Üzerine Ss, 239-261
The Man Who Tell East in West, West in East: About Pedagogue, Academician Kamil Aydın and His Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.78
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurbakhyt JARBOLD  
Book Presentation and Evaluation: İbrahim Terzioğlu ve Kervancı Ss, 262-270
İbrahim Terzioğlu and Kervancı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.76
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri