• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


3/1 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2014

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Levent ALYAP  
Köl Tigin Anıtının Batı Yüzü Üzerine Görsel Bir Tasarım Denemesi Ss, 1-21
A Visual Design Trial About West Face of the Kol Tigin Monument
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.300
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
Altay Yazıtlarından Bar-Burgazı II (A 21) Yazıtı Ss, 22-28
Old Turkic Inscription Bar-Burgazı II (A 21) on Altay Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.275
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar ŞİMŞEK  
Yenisey Yazıtlarında Ekler Ss, 29-67
Suffixes in the Yenisei Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.274
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz ALYILMAZ Semra ALYILMAZ  
Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e Sesleniş Ss, 68-84
Addressing of Amirbek Turatovic Muratov to Yenisey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.295
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba YALINKILIÇ  
Çinli Tarihçi Wu Yugui’nin Çince Kaynaklarda Geçen Eski Türk Tarihi ile İlgili Çalışmaları Ss, 85-95
Chinese Historian Wu Yugui’s Studies from Chinese Sources on Ancient Turkic History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.297
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet TEZCAN  
İpek Yolu’nun İran Güzergâhı ve İpek Yolu Ticaretine İran Engellemesi Ss, 96-123
The Iranian Branch of the Silkroad and the Prevention of the Sılk Trade by Iran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.272
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Levent YENER  
Çuvaşça “Varak” / Ortak Türkçe “Özek” Sözcüğü Üzerine Ss, 124-131
On the Chuvash Word “Varak” / Common Turkıc “Özek”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.253
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Türkmen Türkçesinde /-Ay/ Ekinin Tezlik İşlevi Ss, 132-137
Modal Function of the “-Ay” Suffix in Turkmen Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.259
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Savaş ŞAHİN  
Ersarı Ağzına Dayalı Afganistan Türkmen Türkçesinin Kısa Grameri Ss, 138-152
Based on Ersarı Mouth Short Grammar of Afghanistan Turkmen Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.237
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Feyza TOKAT  
Çavdır Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar Ss, 153-166
Contributions to the Eclectic Dictionary from the Chavdir Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.260
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emek ÜŞENMEZ  
XVI. Yüzyıl Doğu Türkçesi ile Yazılmış Bir Kuran Tefsiri: Tercüme-i Tefsir-i Yakub-i Çerhî (H. 993/M. 1585) Ss, 167-190
An Interpretation of the Quran Written in the Oriental Turkish in 16th Century: The Translation of Adaptation of Yakub-i Çerhî (H. 993/Ad. 1585)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.302
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail AVCI  
Giritli Hasan İlmî ve Me'âlimü'l-garâm Adlı Divançesi Ss, 191-209
Hasan İlmi of the Crete and His Divanche Titled Me'alimü'l-garam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.252
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel ÜST  
Lugaz ve Nedîm’den Bir Örnek Ss, 210-217
Riddle and an Example from Nedim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.303
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa AYDEMİR  
Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri Ss, 218-239
The Traces of Tradition in Asaf Halet Çelebi’s Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.264
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mithat DURMUŞ  
Şiirsel Tavrın Öncülüğünde İnsanı Yeniden Düşünmek: Namık Kemal ve Hürriyet Kasidesi Ss, 240-250
Pioneering Poetic Attitude Rethinking Human: Namik Kemal and Hurriyet Kasida
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.262
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın Romanlarında Dinî ve Tasavvufi Unsurlar Ss, 251-277
Religious and Mystical Component at Novels by Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.244
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin AYAZ  
Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ss, 278-292
Survey on Ecocriticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.268
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özkan DAŞDEMİR  
Tarih’ten Mesnevi’ye Bir Koşuklaştırma Örneği: Âşık Molla Rahim’in Manzum Hazret-i Yusuf Kıssası Ss, 293-305
An Example of Versification for Masnavi from History: Poet Molla Rahim’s Parable of Prophet Joseph in Verse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.231
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin BARS  
A. Olrik’in Epik Yasaları Işığında Ferhat ile Şirin Hikâyesi Ss, 306-324
The Story of Farhad and Shirin in the Light of A. Olric’s Epic Laws
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.289
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kübra ŞENGÜL  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu Ss, 325-339
Alphabet Issues in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.245
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pelin SEÇKİN Nazmi ARSLAN, Selma ERGENÇ  
Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Ss, 340-353
Writing Skills of High School and University Students in Terms of Coherence and Consistency
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.269
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma SUSAR KIRMIZI Aslıhan FENLİ, Demet KASAP  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Okuma Alışkanlıklarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki Ss, 354-367
The Relationship Between Classroom Teacher Candidates’ Critical Thinking Tendencies and Attitudes Towards Reading Habit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.267
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bora BAYRAM  
Postmodernizm ve Eğitim Ss, 368-376
Postmodernism and Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.261
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çiğdem BUDAK  
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne İlkokul Programları (1870-1936) Ss, 377-293
Primary School Programs from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey (1870-1936)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.270
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Gökhan YAZICI  
Toplumsal Dinamizm ve Spor Ss, 394-405
Social Dynamism and Sports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.280
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sıddık BAKIR  
Book Presentation and Evaluation: Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahilik ve Hülya Taş’ın “Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler”Adlı Eseri Ss, 406-415
Ahi Community as an Educational Institution and “Marks of Ahi Community Culture on Today’s Bursa Craftsman” by Hülya Taş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.292
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih EKİCİ  
Book Presentation and Evaluation: Kaçkınbay Artıkbayev – XX. Yüzyıl Kırgız Edebiyatı Tarihi (çev. Mayramgül Dıykanbayeva) Ss, 416-422
Kachkynbay Artykbaev - The Kyrgyz Literature History of XX. Century (Translator Mairamgul Dyikanbaeva)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.283
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ceyhun SARI  
Book Presentation and Evaluation: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş’ın Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası- Adlı Eseri Üzerine Ss, 423-427
About Assist. Prof. Dr. Mustafa Karataş and Work Named Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.291
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri