• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


3/4 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2014

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Semra ALYILMAZ Cengiz ALYILMAZ  
ESKİ TÜRK KADIN HEYKELLERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Ss, 1-33
THOUGHTS ON ANCIENT TURKISH WOMAN SCULPTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.382
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Fikret KILIÇ  
MEHMET EMİN YURDAKUL’UN ŞİİRLERİNDE KADIN Ss, 34-56
THE WOMAN IN MEHMET EMİN YURDAKUL’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.383
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar ŞİMŞEK  
YENİSEY YAZITLARINDA ÇIKMA HÂLİ Ss, 57-70
ABLATIVE IN YENISEI INSCRIPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.353
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cüneyt AKIN  
KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE MOĞOLCA ARASINDAKİ ORTAK BİR EDAT ‘ELE’ Ss, 71-74
A COMMON PREPOSİTİON ‘ELE’ İN KYRGYZ TURKİSH DİALECT AND MONGOLİAN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.341
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail YILDIRIM  
URMEVÎ’NİN TEZKİRE-İ HAZRET-İ BABA ADLI ESERİNDE HİLYE-İ ŞERÎF BÖLÜMÜ Ss, 75-94
IN URMEVÎ’S WORK CALLED “TEZKİRE-İ HAZRET-İ BABA” CHAPTER HİLYE-İ ŞERÎF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.361
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Leyla ALPTEKİN SARIOĞLU  
DER- HİKÂYET-İ ELİF ABDÂL Ss, 95-108
DER- HİKAYET-İ ELİF ABDAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.367
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlker AYDIN Gülşen TORUSDAĞ  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÇERÇEVESİNDE YAZINSAL BİR METİN ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ OLARAK REFİK HALİT KARAY’IN GARİP BİR HEDİYE’Sİ Ss, 109-134
REFIK HALIT KARAY’S GARIP BIR HEDIYE AS A SAMPLE OF LITERARY TEXT PARSING IN THE FRAME OF TURKISH TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.340
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Musa KAYA  
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE TÜRK VARLIĞI VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ss, 135-147
THE PRESENCE OF TURKS, AND TURKISH LANGUAGE INSTRUCTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.365
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
THE IDEAL READER PERCEPTION OF PRE-SERVICE TEACHERS Ss, 148-159
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL OKUR ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.360
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bozkurt KOÇ  
KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARININ SALDIRGANLIK İLE İLİŞKİSİ Ss, 160-182
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERPERSONAL RELATIONSHIP STYLES AND AGGRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.355
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
90. YAŞI DOLAYISIYLA PROF. DR. MEŞEDİHANIM SADULLAHGIZI NE’MET Ss, 183-189
HENCE HER 90TH YEAR, PROF. DR. MEŞEDİHANIM SADULLAHGIZI NE’MET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.386
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. ŞİNASİ TEKİN İLE ANILAR VE YAZIŞMALAR Ss, 190-199
MEMORIES AND CORRESPONDENCES WITH ŞİNASİ TEKİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.370
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdem UÇAR  
Book Presentation and Evaluation: MASAHIRO SHŌGAITO’NUN THE UIGHUR ABHIDHARMAKOŚABHĀṢYA PRESERVED AT THE MUSEUM OF ETHNOGRAPHY IN STOCKHOLM ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 200-205
ABOUT MASAHİRO SHŌGAITO’S WORK NAMED THE UIGHUR ABHIDHARMAKOŚABHĀṢYA PRESERVED AT THE MUSEUM OF ETHNOGRAPHY IN STOCKHOLM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.394
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. KUBATBEK TABALDİEV vd. TARAFINDAN HAZIRLANAN ARKEOLOJİ ALBÜMÜ / ARHEOLOGİYALIK AL’BOM ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 206-210
ABOUT WORK NAMED THE ARKEOLOJİ ALBÜMÜ / ARHEOLOGİYALIK AL’BOM PREPARED BY PROF. DR. KUBATBEK TABALDİEV etc.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.378
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Faruk POLATCAN  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. FUAT BOZKURT’UN TÜRK İMGESİ TUTTUM AYNAYI YÜZÜME ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 211-217
ABOUT PROF. DR. FUAT BOZKURT’S WORK NAMED TÜRK İMGESİ TUTTUM AYNAYI YÜZÜME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.376
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri