• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


4 . SayıEditor
Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Osman Fikri SERTKAYA  
Göktürkçedeki (ny) Runası Üzerine Ss, 1-10
Above ‘' (ny) Rune in Göktürk Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.114
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurdin USEEV  
Elegeşt I (E 10) Yazıtının 5. Satırındaki Devlet ve İktidar Simgeleri Ss, 11-19
5th Line of The Elegeşt I (E 10) İnscription or Symbols of State and Rule in The Kokturk Lettered Yenisey İnscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.93
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
Karşılaştırmalı Ağız Araştırmalarının Önemi ve Türkiye’deki Karşılaştırmalı Ağız İncelemeleri Üzerine Bir Deneme Ss, 20-44
The Importance of Comparative Dialect Research and an Essay on Comparatıve Dialect Studies in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.92
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Mental Fiil Kavramı ve Türkmen Türkçesinde Mental Fiiller Ss, 45-62
Mental Verb Term and Mental Verbs in Turkmen Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.96
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Engin ÇETİN  
Cicianne Sözü Üzerine Ss, 63-69
On the Word Cicianne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.103
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlknur TATAR KIRILMIŞ  
Şair Bir Halk Kızı Yaşar Nezihe Bükülmez Ss, 70-84
Public Girl Poet Yaşar Nezihe Bükülmez
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.83
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilüfer İLHAN  
Gülten Akın Şiirinde Kent, Göç ve Gecekondu Algısı Ss, 85-106
In the Poetry of Gülten Akın the Perception Urban, Migration and Slum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.90
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurşat BİÇER  
Hunlardan Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi Ss, 107-133
Turkish Teaching for Foreigns to Nowadays since Huns
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.100
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erhan DURUKAN  
Öğretim Yazılımlarının Farklı Aşamalarda Kullanımının Başarıya Etkisi: Dil Bilgisi Öğretimi Örneği Ss, 134-150
Effect of Using Instructional Software at Different Stages on Success: Grammar Teaching Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.106
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet AKÇAY Mehmet Fatih ÖZCAN  
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar ve Genel Ağ Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterlikleri Ss, 151-161
The Competency Cognitions of Pre-Service Turkish Language Teachers About the Turkish Provisions of Computer and Internet Terms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.113
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cem ERDEM  
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Ss, 162-186
The Levels of Using Reading Strategies of the Preservices Turkish Language and Literature Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.86
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Harun ŞAHİN Selma KAYA, Alaattin CEREN, Adem FIRAT, Musa YILMAZ, Ömer MADEN  
Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planındaki Niceliksel Eğitim Göstergelerinin Gerçekleşme Düzeyinin Değerlendirilmesi -Bolu İli Örneği- Ss, 187-213
Evaluating the Realization Levels of Quantitative Educational Indicators in the 9th Development Plan and Ministry of Education Strategic Plan -Bolu Sample-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.117
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan KÜÇÜKOĞLU  
Öğretmen Eğitiminde Topluma Hizmet Uygulamaları Deneyimsel Bir Öğrenme Yaklaşımı Ss, 214-226
Community Service-Learning in Teacher Education: An Experimental Learning Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.115
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vefa GULİYEVA  
Azərbaycan Memarlığının Şah Əsərlərinin Durumu Ss, 227-239
Azerbaijan Architecture’s State of Masterpieces
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.104
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Enkhbat AVIRMED  
Juan-Juanların Çöküşü ve Dağılışı Ss, 240-245
The Collepse and Distribution of Juan Juans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.101
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba YALINKILIÇ  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Luo Xin’in “Orta Çağda Çin’in Kuzeyindeki Milletlerde Unvan” Adlı Kitabı Üzerine Ss, 246-256
“Studıes on the Titulary of Medieval Inner Asian People”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.97
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
Book Presentation and Evaluation: Prof. Dr. Mustafa Argunşah’ın “Dil ve Edebiyat Yazıları” İsimli Eseri Üzerine Ss, 257-264
Notes on the Dil ve Edebiyat Yazıları (Author: Prof. Dr. Mustafa Argunşah)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.102
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Book Presentation and Evaluation: Eğitimci, Yazar Muhammet Ekrem Beyazal ve Mevsimlere Şiir Damladı Adlı Eseri Üzerine Ss, 265-268
About the Pedagogue, Author Muhammet Ekrem Beyazal and His Work was Called Mevsimlere Şiir Damladı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.112
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri