• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


6/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mehmet TEZCAN  
ORHUN YAZITLARI DİPLOMATİK BAKIMDAN HANGİ GRUBA GİRER? Ss, 1267-1284
IN WHICH GROUP ARE ORKHON INSCRIPTIONS IN DIPLOMATICALLY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3962
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Galip GÜNER  
CODEX CUMANICUS’TA SOĞDCA, ÇİNCE, RUSÇA, ARAMİCE VE İBRANİCE ALINTILAR Ss, 1285-1292
SOGDIAN, CHINESE, RUSSIAN, ARAMAIC AND HEBREW LOANWORDS IN CODEX CUMANICUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3888
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rıdvan ÖZTÜRK  
“EB” (b) İDEOGRAMININ MİMARİDE KULLANILMASI VE BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİSİ ÖRNEĞİ Ss, 1293-1305
THE USAGE (EB) (b) IDEOGRAM IN ARCHITECTURE AND EXAMPLE OF BEYŞEHİR EŞREFOĞLU MOSQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3946
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burhan BARAN  
YANIT İFADE EDEN EVET, HAYIR VE BENZERİ SÖZCÜKLER ÜZERİNE Ss, 1306-1315
ABOUT YES, NO AND ETC. WORDS, EXPRESSING ANSWER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3816
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yeter TORUN ÖĞRETMEN  
TANIKLARIYLA TARAMA SÖZLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE UR- / VUR- FİİLİNİN DEYİMLEŞMİŞ BİRLEŞİK FİİLLERDEKİ KULLANIMLARI Ss, 1316-1333
USAGES UR- / VUR- VERB IN IDIOMATIC COMPOUND VERBS ACCORDING TO DATAS OF TANIKLARIYLA TARAMA SÖZLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3869
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan ÖZER - Aykut GÜNAYDIN  
ZONGULDAK’TA MADEN İŞÇİLERİNİN KÖMÜR OCAKLARINDA KULLANDIKLARI BAZI MADENCİLİK TERİMLERİ ÜZERİNE Ss, 1334-1352
UPON SOME MINING TERMS USED BY MINING WORKERS IN COAL MINES IN ZONGULDAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3879
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖZEREN  
“TAMTAKIR” PEKİŞTİRMESİ ÜZERİNE Ss, 1353-1359
ON THE INTENSIFIED WORD “TAMTAKIR”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3947
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Metin DEMİRCİ  
DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE OSMANİYE, DÜZİÇİ AĞZINDAN KATKILAR - I Ss, 1360-1383
CONTRIBUTIONS TO COMPILATION DICTIONARY FROM DIALECT OF DÜZİÇİ, OSMANİYE - I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3955
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Fatma ERTÜZÜN - Kübra TURHAN - Nilüfer DEMİR  
TÜRK DİLİNE İLİŞKİN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TÜRKÇE BİLİNCİ: KUŞAKLARARASI KARŞILAŞTIRMA Ss, 1384-1397
TURKISH LANGUAGE PROBLEMS, SOLUTION RECOMMENDATION and TURKİSH CONSCIENCE: INTERGENERATION COMPARISON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3959
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pelin SEÇKİN - A. Mevhibe COŞAR  
TÜRKÇEDE ALINTILARDAN KELİME TÜRETMEDE KULLANILAN EKLER Ss, 1398-1442
AFFIXES IN TURKISH LOANWORDS ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3972
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynel ÖDEMİŞ  
TUVA TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İSİMLERDE SAYI ( TEKLİK –ÇOKLUK) KATEGORİSİNE BİR BAKIŞ Ss, 1443-1457
A GLANCE AT THE CATEGORY OF GRAMATICAL NUMBER (SINGULAR-PLURAL) IN TUVAN AND TURKISH NOUNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3918
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ergin JABLE - Cevdet ŞANLI  
GORACA İLE TÜRKÇE ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE Ss, 1458-1477
ON THE RELATIONSHIP OF GORANI AND TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3997
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçehan Aysel YILMAZ  
BİR ŞİİR MECMUASINDAN HAREKETLE HAŞMET VE BÂKÎ’YE NİSPET EDİLEN ŞİİRLER Ss, 1478-1489
POEMS; WHICH HAS BEEN ASSOCIATED TO HAŞMET AND BAKI, FROM THE POINT OF A POEM MECMUA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3860
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Güler DOĞAN AVERBEK  
FEDAYÎ MEHMED DEDE, MANTIK-I ESRÂR ADLI MANZUM MANTIKU’T-TAYR TERCÜMESİ VE OTOGRAF NÜSHASI Ss, 1490-1506
FEDAYÎ MEHMED DEDE, HIS VERSIFIED TRANSLATION OF MANTIQ AL-TAYR: MANTIK-I ESRÂR AND ITS AUTOGRAPH COPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3998
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Merve Esra POLAT  
NAZLI ERAY’IN KADIN TOHUMU ÖYKÜSÜNÜN FEMİNİST EDEBİYAT ELEŞTİRİSİYLE İNCELENMESİ Ss, 1507-1519
THE ANALYSIS OF NAZLI ERAY’S KADIN TOHUMU IN FEMINIST LITERARY CRITICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3900
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif Emine BALTA  
KEMALETTİN TUĞCU’NUN ESERLERİNDE KÖTÜLÜĞE MARUZ KALAN ÇOCUKLAR Ss, 1520-1535
THE CHILDREN WHO HAVE BEEN EXPOSED TO EVIL IN KEMALETTİN TUĞCU’S NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3902
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hanife ÖZER  
“ESİR ŞEHİR ÜÇLEMESİ”NDE TEMSİL ARACI OLARAK KADIN Ss, 1536-1555
WOMEN AS A REPRESENTITIVE IN THE "ESIR SEHIR"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3910
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şaziye DURUKAN  
SAİT FAİK’İN AYNASINDAN BENLİĞİN YANSIMASI: “PLAJDAKİ AYNA” Ss, 1556-1563
THE REFLECTION OF SELF FROM SAIT FAIK’S MIRROR: “THE MIRROR AT THE BEACH”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3936
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem POLAT  
NAMIK KEMAL’DE AHLAKİ KAYGI TEMELLİ METİNLEŞTİRME: İNTİBAH VE AHLÂK-I ALÂÎ Ss, 1564-1573
MORAL ANXIETY BASED NARRATIVE IN NAMIK KEMAL: İNTİBAH AND AHLÂK-İ ALÂÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3948
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir KAPLAN  
KİTAPLARIN KAPAK TASARIMLARINDAKİ MESAJLARDA KULLANILAN PROPAGANDA TEKNİKLERİ Ss, 1574-1589
PROPAGANDA TECHNIQUES USED IN MASSAGES IN THE BOOK DESIGNS OF BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3939
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlyas AKMAN  
BİLGE KARASU’NUN ESERLERİNİN POSTMODERN YAZAR VE ANLATICI BAĞLAMINDA ANALİZİ Ss, 1590-1606
THE ANALYSIS OF BİLGE KARASU’S WORKS IN THE CONTEXT OF POSTMODERN AUTHOR AND NARRATOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3963
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin ÖZÇAKMAK  
TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER (2011-2015) Ss, 1607-1618
NEW TRENDS OF THE POSTGRADUATE RESEARCHES ON TURKISH LANGUAGE EDUCATION (2011-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3841
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erhan DURUKAN - Elif DEMİR  
6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI Ss, 1619-1629
CLASSFYING THE ACTIVITIES IN THE TURKISH LESSON STUDENT WORKBOOK FOR THE 6TH, 7TH AND 8TH GRADES STUDENTS ACCORDING TO THE RENOVATED TAXONOMY OF BLOOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3937
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal KIRIMLI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BÖLÜM VE MESLEKLERİYLE İLGİLİ TUTUM VE YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KTÜ ÖRNEĞİ) Ss, 1630-1655
A RESEARCH ON THE ATTITUDES AND COMPETENCES OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS RELATED TO THEIR DEPARTMENTS AND OCCUPATIONS (KTU SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3989
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Genç Osman GEÇER - Gökhan EŞEL  
AMERİKALILARA AMERİKA’DA TÜRKÇE ÖĞRETMEK “AMERİKAN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ ÖRNEĞİ” Ss, 1656-1665
TEACHING TURKISH TO AMERICANS IN THE USA “PEACE CORPS VOLUNTEERS CASE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3954
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurşat BİÇER  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK “ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 1666-1678
“LEARNER AUTONOMY SCALE” DEVELOPMENT STUDY ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4011
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehrali CALP  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİNDEKİ OKUMA HATALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 1679-1705
A STUDY ON THE READING COMPREHENSION MISTAKES IN OTTOMAN TURKISH OF THE STUDENTS STUDYING IN THE DEPARTMENT OF TURKİSH LANGUAGE AND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3884
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN LİSELERDEKİ TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ İÇİNDE HALK HİKÂYESİ ÖĞRETİMİNİN YETERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1706-1725
THE ANALYSIS OF INSIGHTS OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS ON THE ADEQUACY OF FOLK TALE TEACHING IN TURKISH LITERATURE COURSES AT HIGH SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3968
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Halil YURDAKAL - Fatma SUSAR KIRMIZI  
YARATICI OKUMAYA YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI Ss, 1726-1742
PERCEPTION SCALE OF CREATIVE READING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3971
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rukiye AYDOĞAN - Kerim GÜNDOĞDU  
İLKOKUL TÜRKÇE İLETİŞİM YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1743-1758
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF PRIMARY LEVELY TURKISH COMMUNICATION PROFICIENCY PERCEPTION SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3982
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
USING PSYCHOLOGICAL TESTS FOR CHOOSING TEACHER CANDIDATES Ss, 1759-1777
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SEÇİMİNDE PSİKOLOJİK TESTLERİN KULLANILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3881
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eyyub Melikşah ALPARSLAN - Mehmet Ali İÇBAY  
TEACHERS’ OPINIONS ON INTERACTIVE WHITE BOARD AND ITS USE: A CASE STUDY Ss, 1778-1797
ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA VE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3906
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil UZUN - Gülen BARAN  
THE STUDY OF THE EFFECTS OF FATHER TRAINING PROGRAM ON THE FATHER CHILD RELATIONS Ss, 1798-1817
BABA EĞİTİM PROGRAMI’NIN BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3953
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ceyhun OZAN - Nermin KARABACAK - Emine KIZILTAŞ - Adnan KÜÇÜKOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 1818-1843
ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN LEARNING STYLE AND APPROACHES TO LEARNING PREFERENCES OF PROSPECTIVE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4002
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Ünsal BEKDEMİR  
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANINDAKİ DERS İŞLENİŞ SÜRECİNİN İNCELENMESİ Ss, 1844-1860
EXAMINATION OF THE INSTRUCTION PROCESS OF CULTURAL AND HERITAGE CHAPTER ON SOCIAL SCIENCE COURSE OF GRADE 4
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3943
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Münire BAYSAN  
KÜTAHYA'DA SAĞALTMA OCAKLARINDA TEDAVİ ESNASINDA KULLANILAN MALZEMELER Ss, 1861-1880
MATERIALS USED DURING THE TREATMENT OF HEARTH IN KUTAHYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3944
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent HALVAŞİ  
KORO EĞİTİMİNDE DİL VARYASYONLARI VE YÖRESEL DİLİN ETKİLERİ Ss, 1881-1895
LANGUAGE VARIATIONS AND LOCAL LANGUAGE EFFECTS IN CHOIR EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3957
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmet ARICI - Ali AKMANLI  
BAĞIMSIZ MÜZİSYENLERİN ÇALIŞMALARINI TOPLUMLA PAYLAŞMADA ÖNDE GELEN İNTERAKTİF ORTAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 1896-1914
A RESEARCH ON MAJOR INTERACTIVE ENVIRONMENTS BY INDEPENDENT MUSICIANS’ WORK FOR SHARING WITH COMMUNITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3958
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bünyamin AYDEMİR  
TİYATRAL KUDRETİN ÜÇ TEMEL AYAĞI: SÖZ, SÖZCÜK VE JEST Ss, 1915-1922
THREE BASIC FOOTSTEPS OF THEATRICAL POWER: EXPRESSION WORD AND GESTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4004
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN  
“TAŞLAR KONUŞUR”: TÜRK MEZAR TAŞLARININ BİÇİM DİLİ Ss, 1923-1937
“STONES TALK”: THE FORM- LANGUAGE OF TURKISH GRAVESTONES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3996
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep TEK  
Book Presentation and Evaluation: CAROL GİLLİGAN'IN KADININ FARKLI SESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1938-1944
ON THE BOOK TITLED "IN A DIFFERENT VOICE" BY CAROL GILLIGAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3950
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hanife ALKAN ATAMAN  
Book Presentation and Evaluation: ESKİ TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 1945-1949
ABOUT WORK NAMED ESKİ TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3956
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Doğukan DOKUR  
Book Presentation and Evaluation: OSMAN KARATAY İLE MÜRDÜM KİTABI ÜZERİNE SÖYLEŞİ Ss, 1950-1956
AN INTERVIEW WITH OSMAN KARATAY ON THE BOOK OF MÜRDÜM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3985
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Göksel SERT  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. ERDOĞAN BOZ VE PROF. DR. SEMRA GÜNAY AKTAŞ’IN ESKİŞEHİR İLİ DİL ATLASI ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1957-1962
ABOUT PROF. DR. ERDOĞAN BOZ AND PROF. DR. SEMRA GÜNAY AKTAŞ'S WORK NAMED ESKİŞEHİR İLİ DİL ATLASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3994
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR DİL SEMPOZYUMU VE BİZ AYNI HİKÂYENİN ÇOCUKLARIYIZ ADLI ETKİNLİĞİN ARDINDAN Ss, 1963-1979
ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR DİL SEMPOZYUMU VE BİZ AYNI HİKÂYENİN ÇOCUKLARIYIZ ADLI ETKİNLİĞİN ARDINDAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4006
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri