• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


7/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Cengiz ALYILMAZ  
ESKİ TÜRK YAZITLARI’NDAN ADANA’DAKİ KİTAP ANITI’NA Ss, 1428-1443
FROM THE ANCIENT TURKISH INSCRIPTIONS TO “THE BOOK MEMORIAL” IN ADANA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4320
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülhan al TÜRK  
KİTĀBU BULĠATU’L-MUŞTĀḲ FÌ LUĠATİ’T-TÜRK WE’L-KIFÇĀḲ SÖZLÜĞÜNÜN İÇERİĞİ VE ESERDEKİ ALINTI KELİMELER Ss, 1444-1455
THE DICTIONARY OF KİTĀBU BULĠATU’L-MUŞTĀḲ FÌ LUĠATİ’T-TÜRK WE’L-KIFÇĀḲ’S CONTENT AND FOREIGN WORDS IN IT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4217
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre Berkan YENİ  
ŞECERE-İ HAREZMŞÂHÎ’NİN YAZIM VE SES ÖZELLİKLERİ Ss, 1456-1471
INSCRIPTIONAL AND PHONETICAL ATTRIBUTES OF ŞECERE-İ HAREZMŞÂHÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4307
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Farhad RAHİMİ  
FETHALİ KAÇAR’IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNÜN SÖZCÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1472-1499
EVALUATION OF THE FETHALİ KACHAR'S CHAGATAI TURKISH DICTIONARY IN TERMS OF VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4277
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şükrü BAŞTÜRK  
GÖNENLİ YAHYA b. BAHŞÎ’NİN MEVLİD'İ VE SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE Ss, 1500-1537
ON THE MAWLID OF GÖNENLİ YAHYA b. BAHŞÎ AND ITS VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4281
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice ŞAHİN - Zhamila ARZYBAEVA  
RENK ADLARININ PEKİŞTİRME İŞLEVİNE DAİR (KIRGIZ TÜRKÇESİ BAĞLAMINDA Ss, 1538-1557
ABOUT INTENSITY FUNCTION OF COLOR NAMES (KIRGIZ TURKISH EXAMPLES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4311
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Neşe HARBALİOĞLU  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ GÖRE EDATI İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ KÖRE EDATINA DAİR Ss, 1558-1572
ABOUT GÖRE PREPOSITION IN TURKEY TURKISH AND KÖRE PREPOSITION IN NEW UIGHUR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4275
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
BATI TRAKYA - İSKEÇE VE GÜMÜLCİNE AĞIZLARINDA İKEN ZARF FİİL EKİNİN KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE Ss, 1573-1591
A STUDY ON THE VARIED USE OF ADVERBIAL PARTICIPLE “İKEN” IN THE DIALECTS OF WESTERN THRACE – XANTHI AND KOMOTINI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4221
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdoğan BOZ  
TÜRK DİL BİLGİSİ TERMİNOLOJİSİNDE ÇOK TERİMLİLİK (ÇOK ADLILIK) SORUNU Ss, 1592-1603
TERMINOLOGICAL OVERABUDANCE MATTER ON TURKISH GRAMMAR TERMINOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4294
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Göksel SERT  
ESKİŞEHİR İLİ YÖRÜK AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ss, 1604-1623
GENERAL CHARACTERISTICS OF YÖRÜK DIALECTS OF ESKİŞEHİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4312
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdal KARA  
TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1624-1642
AN ASSESSMENT ON GENITIVE CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4236
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muharrem YILDIZ  
İŞLEVSEL BAĞLAMDA KATMERLİ ÇATI KAVRAMI Ss, 1643-1659
CONCEPT OF MULTIPLE VOICE IN FUNCTIONAL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4238
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadri Hüsnü YILMAZ  
DİVAN ŞAİRLERİNİN MEYDAN OKUMALARI VE KENDİ ŞİİRLERİNE NAZİRE İSTEKLERİ Ss, 1660-1678
CHALLENGES OF DIVAN POETS AND IMITATIO REQUESTS FOR THEIR OWN POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4206
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ŞAİR, HATTAT, MÜZEHHİB BİR SULTAN: “PADİŞAH HATUN” Ss, 1679-1695
A POET, HATTAT, MUZEHHIB SULTAN: “PADISAH KHATUN”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4242
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Faruk GÜLER  
ENVERÎ DÎVÂNI’NIN MEDÎNE-İ MÜNEVVERE’DE BULUNAN BİR NÜSHASI ÜZERİNE Ss, 1696-1712
ON THE A COPY OF ENVERI’S DIVAN LOCATED IN THE MEDINA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4244
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elmas ŞAHİN  
MEANINGLESSNESS OF LIFE IN THE WORKS NAMED WAITING FOR GODOT AND CLINTON GODSON Ss, 1713-1728
GODOT’YU BEKLERKEN VE CLINTON GODSON ADLI ESERLERDE YAŞAMIN ANLAMSIZLIĞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4156
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
GOGOL’UN “PALTO” VE KAFKA’NIN “DÖNÜŞÜM” ROMANLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ Ss, 1729-1745
A COMPARATIVE VIEW OF GOGOL'S “PALTO” AND KAFKA'S “DÖNÜŞÜM” NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4199
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ALİ VE NİNO ROMANININ OLUŞUMSAL YAPISALCI YÖNTEMLE İNCELENMESİ Ss, 1746-1780
ANALYSIS OF THE NOVEL ALI AND NINO BY GENETIC STRUCTURE METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4205
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beytullah KARAGÖZ - Kübra YÜCEL  
NECATİ GÜNGÖR’ÜN ÇOCUK ÖYKÜLERİNİN KURGUSAL ANLATIYI BAŞLATMA VE BİTİRME ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1781-1804
EXAMINATION OF NECATI GÜNGÖR'S CHILDREN'S STORIES IN TERMS OF STARTING AND FINISHING THE FICTIONAL NARRATIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4241
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ  
BİLİNÇ KAZANAN İMGELER: TUĞRUL TANYOL’UN BÜYÜ BİTTİ ŞİİRİ Ss, 1805-1819
IMAGES THAT GET CONSCIOUS: THE POEM NAMED “BÜYÜ BİTTİ” BY TUĞRUL TANYOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4256
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kayhan ŞAHAN  
METAFORLAR VE ORHAN VELİ ŞİİRİ Ss, 1820-1838
METAPHORS AND POETRY OF ORHAN VELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4261
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sagıp ATLI  
AŞKIN ON DOKUZ HÂLİ: ANADOLU MASALLARINDA “ÂŞIK OLMA” MOTİFİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1839-1865
NINETEEN STATES OF LOVE: AN EVALUATION ON MOTIF OF “FALLING IN LOVE” IN ANATOLIAN TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4218
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eyüp AKMAN  
KASTAMONU’DAN DERLENEN BİR FIKRANIN “NOTRE DAME’İN KAMBURU” ROMANINDAKİ İZLERİ Ss, 1866-1874
TRACES OF AN ANECDOTE COMPILED IN KASTAMONU IN THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4268
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet GÜNGÖR  
KAZAKİSTAN’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Ss, 1875-1883
THE PAST, CURRENT AND FUTURE STATUS OF TURKISH EDUCATION IN KAZAKHSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4130
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şener DEMİREL - Yelda KÖKÇÜ  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1884-1901
VIEWS ABOUT CERTIFICATE PROGRAM OF STUDENTS PARTICIPATING IN THE FOREIGN TURKISH TEACHING CERTIFICATE PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4273
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet KARA - Mustafa ULUTAŞ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNESİNİN DERLEM TABANLI İNCELENMESİ Ss, 1902-1916
CORPUS BASED EXAMINATION OF VOCABULARY OF GAZI UNIVERSITY FOUNDATION PRIVATE ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4300
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehtap ÖZDEN  
TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİ ÖZ YETERLİKLERİ Ss, 1917-1930
SPEECH SELF-SUFFICIENCY OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TURKISH EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4306
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI - Onur ER  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1931-1946
THE EXAMINATION OF THE APPLICABILITY OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE COURSE PROGRAM ACCORDING TO THE VIEWS OF THE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4321
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil TAŞ  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1947-1975
AN EVALUATION ON THE READING HABITS AND PREFERENCES OF PRIMARY SCHOOL 4th GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4270
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Selma ERDAĞI TOKSUN  
EĞİTİM FAKÜLTESİ VE PEDAGOJİK FORMASYON GRUPLARINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1976-1994
EVALUATİON OF ATTİTUDES OF PRESERVİCE TEACHERS İN FACULTY OF EDUCATİON AND PEDAGOGİCAL FORMATİON GROUPS TOWARDS TEACHİNG PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4208
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem DAĞ  
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKULA UYUM SÜREÇLERİ HAKKINDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 1995-2012
A QUALITATIVE RESEARCH ON SCHOOL ORIENTATION PROCESSES OF VOCATIONAL AND TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4293
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih ORÇAN - Raşit ÇELİK  
BİRİNCİ KUŞAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2013-2024
INVESTIGATION OF FIRST GENERATION COLLEGE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4245
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Erhan ÖZTÜRK  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-DENETİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 2025-2038
ANALYZING MUSIC TEACHER CANDIDATES’ LEVELS OF SELF-CONTROL ACCORDING TO SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4214
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Akif ARSLAN - Eylem DİYAPOĞLU  
AĞRI İLİ CUMHURİYET CADDESİ’NDEKİ İŞ YERİ İSİMLERİNİN DİL/KÜLTÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 2039-2058
EVALUATION OF THE NAME OF THE BUSINESS PLACES IN AĞRI CUMHURIYET STREET WITH THE LANGUAGE CULTURAL RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4184
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İkram ÇINAR  
Book Presentation and Evaluation: MEKTUPLARDAN EĞİTİMİN İZİNİ SÜRMEK: “NESİP YUSUFBEYLİ’DEN ŞEFİKA GASPIRALI’YA MEKTUPLAR” Ss, 2059-2068
FOLLOWING THE TRAIL OF EDUCATION FROM LETTERS: “LETTERS FROM NESIP YUSUFBEYLI TO ŞEFIKA GASPIRALI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4304
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri