• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


4/3 . SayıEditor
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Assistant Editor
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nurdin USEEV  
KAZAKİSTAN’DA BULUNAN KOYTUBEK YAZITINDA KÖKTÜRK YAZISININ ADI GEÇİYOR MU? Ss, 860-868
DOES IS PASSING THE NAME OF KÖKTÜRK WRITING ON THE KOYTUBEK INSCRIPTION FOUND IN KAZAKHSTAN?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.520
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadettin ÖZÇELİK  
DEDE KORKUT’TA ķanın-ķamın İLE İLGİLİ YAZIM, AKTARMA VE YORUM KARIŞIKLIĞI ÜZERİNE Ss, 869-874
REGARDING THE COMPLEXITY OF ORTHOGRAPHY, CONVEYANCE AND INTERPRETATION ON kanın-kamın IN DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.545
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erol KUYMA  
CEHENNEM VE TAMU KELİMELERİ ÜZERİNE ART ZAMANLI BİR DEĞERLENDİRME Ss, 875-888
DIACHRONIC ASSESMENT OF THE WORDS TAMU AND CEHENNEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.517
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selma GÜLSEVİN  
-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE Ss, 889-898
ON THE USE OF GENITIVE SUFFIX WITH THE SUBJECTS OF –DIK/-(Y)ACAK + POSSESIVE STRUCTURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.546
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sedat BALYEMEZ  
+CA EKİ, SIFATIN ANLAMINI GÜÇLENDİRİR Mİ? Ss, 899-917
DOES THE SUFFIX +CA, REINFORCE THE MEANING OF THE ADJECTIVE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.529
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma ALBAYRAK  
MOĞOLİSTAN’DA TÜRKLÜK BİLİMİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ Ss, 918-954
THE ATTEMPT OF EXPOSITIONAL BIBLIOGRAPHY ON TURCOLOGY STUDIES IN MONGOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.465
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE OVNUK BÖLEKLER Ss, 955-994
“SMALL WORDS / PIECES” IN TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.453
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır GÜNEŞ  
BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZI SÖZ VARLIĞININ ALINTI SÖZCÜKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 995-1021
THE COMPARISON OF QUOTED WORDS IN BORÇALI AND ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.523
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
İSMAİL BEY GASPIRALI’NIN ALİ MERDAN TOPÇUBAŞI’NA YAZDIĞI MEKTUPLAR Ss, 1022-1054
THE LETTERS WRITTEN BY ISMAIL BEY GASPRINSKIJ TO ALI MERDAN BEY TOPCHUBASHI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.525
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet İÇLİ  
TÜRK DİLİNDE YAZILMIŞ MENSUR MİHR Ü MÂH HİKÂYESİ Ss, 1055-1073
THE STORY OF MIHR U MAH WRITTEN PROSE IN TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.530
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan EKİNCİ  
HİLMÎ VE CİDÂL-İ ŞÂH ESʻAD BÂ-VEZÎR ADLI MESNEVİSİ Ss, 1074-1112
HİLMÎ AND HIS MASNAVI CALLED CİDÂL-İ ŞÂH ESʻAD BÂ-VEZÎR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.490
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuncay TÜRKBEN  
BATI EDEBİYATINDA TİYATRO ELEŞTİRİSİNİN GENEL SEYRİ Ss, 1113-1148
THE GENERAL JOURNEY OF THEATRE CRITICISM IN WESTERN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.514
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abonoz KÜÇÜK  
GİRESUN YÖRESİ KEMENÇECİLİK GELENEĞİ VE BU BAĞLAMDA ORTAYA ÇIKAN TÜRKÜLERİN İŞLEVLERİ Ss, 1149-1165
THE TRADITION OF “KEMENÇECİLİK” AT GİRESUN REGION AND THE FUNCTIONS OF THE FOLK SONGS COMING OUT AT THIS CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.496
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Surur ÇELEPİ  
TEKE YÖRESİ EFSANELERİNİN YARATILMA ESTETİĞİ Ss, 1166-1187
THE AESTHETIC CREATION OF TEKE REGION LEGENDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.526
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice SEYMEN Mehmet TOK  
İLERİ DÜZEY YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ZORLANDIKLARI KÜLTÜREL DİL UNSURLARININ TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Ss, 1188-1212
THE IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF CULTURAL LANGUAGE ELEMENTS THAT GIVE DIFFICULTIES TO ADVANCED FOREIGN STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.504
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsa YILMAZ İzzet ŞEREF  
ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE OKUMA SESLETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ŞİİRDEN YARARLANMA Ss, 1213-1228
USING POETRY IN DEVELOPING ARABIAN STUDENTS’ PRONUNCIATION SKILLS WHILE READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.542
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilüfer SERİN Emine Damla TURAN  
YUNUS EMRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SETİ’NDE YER ALAN METİNLERİN TÜR, TEMA VE ÖZGÜNLÜK AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1229-1250
INVESTIGATION ACCORDING TO THE TEXT OF THE TYPE, THEMES AND ORIGINALITY IN YUNUS EMRE TURKISH TEACHING BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.544
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazmi ARSLAN Erhan DURUKAN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE YAZMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1251-1267
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND WRITING DISPOSITION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.533
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Volkan DEMİREL Caner KERİMOĞLU  
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KİP Ss, 1268-1289
MOOD IN TURKISH GRAMMAR TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.532
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdost ÖZKAN İsmail KINAY  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ (ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 1290-1301
ANALYSING OF PROSPECTIVE TEACHERS’ SPEAKING ANXIETY (A SAMPLE OF ZİYA GÖKALP FACULTY OF EDUCATION)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.519
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ELBAN  
TARİH EĞİTİMİ VE VATANSEVERLİK ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Ss, 1302-1319
SOME THOUGHTS ON HISTORY EDUCATION AND PATRIOTISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.495
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Fatih YİĞİT Ahmet Musab KESMECİ  
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE MASAL KULLANIMI Ss, 1320-1338
USE OF TALES IN CITIZENSHIP AND DEMOCRACY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.505
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa CİHAN  
GIAMBATTISTA VICO: TARİHSEL BİLGİ VE İNSAN DOĞASI SORUNU Ss, 1339-1352
GIAMBATTISTA VICO: THE PROBLEM OF HISTORICAL KNOWLEDGE AND HUMAN NATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.512
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdem UÇAR  
Book Presentation and Evaluation: PROF. DR. AYŞEGÜL SERTKAYA’NIN TEZKİRE-İ EVLİYÂ’NIN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÇEVİRİSİ: ARAP VE UYGUR HARFLİ YAZMALARIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1353-1358
ABOUT PROF. DR. AYŞEGÜL SERTKAYA’S WORK NAMED TEZKİRE-İ EVLİYÂ’NIN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÇEVİRİSİ: ARAP VE UYGUR HARFLİ YAZMALARIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.518
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir BELENKUYU  
Book Presentation and Evaluation: ÖMER ZÜLFE’NİN ŞİİRİN İZİNDE SÖZÜN GÖLGESİNDE ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1359-1365
ABOUT ÖMER ZÜLFE’S WORK NAMED ŞİİRİN İZİNDE SÖZÜN GÖLGESİNDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.475
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ulaş BİNGÖL  
Book Presentation and Evaluation: ELEŞTİRİNİN ANATOMİSİ ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 1366-1381
ABOUT WORK NAMED ELEŞTİRİNİN ANATOMİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.515
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |


Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri