• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

1 SayıEditör
Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
Uluslararası TEKE Dergisi
ss.1-5
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.29
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Dovdoyn BAYAR Çeviren: Nurdin USEEV  
Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular
ss.6-25
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.12
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Rinçinkhorol MUNKHTULGA  
Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları
ss.26-35
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.28
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
Y 81 Yazıtı Üzerinde Okuma ve Anlamlandırma Önerisi ya da Eski Türklerde Armağan Etme, Hediyeleşmenin Bir Türü
ss.36-41
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.8
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hu HONG  
“Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar” Adlı Proje Kapsamında 2010 Yılında Yapılan Çalışmalar
ss.42-52
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.27
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Janilmirza BAPAEVA  
Eski Yazı Dilleri: Türk Yazılı Abidelerinin Dilleri
ss.53-68
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.25
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zikri TURAN  
Eski Türkçe Döneminde Bir Morfofonetik Karşıtlık Sorunu
ss.69-80
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.14
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Levent ALYAP İsmail Çoban  
Görsel Sanatlar Uzmanı Levent Alyap ile Söyleşi
ss.81-98
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.11
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hanife GEZER  
Mecâlisün Nefâyis’in İki Nüshasının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması Üzerine
ss.99-112
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.21
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bilgehan Atsız GÖKDAĞ  
Irak Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisine Dair Notlar
ss.113-123
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.15
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ümit EKER  
Tarihî Metin Aktarımlarında Deyimler
ss.124-157
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.16
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZBAY Mehmet Ali BAHAR  
İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi
ss.158-177
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.26
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN  
Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri
ss.178-200
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.20
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ayşe Eda GÜNDOĞDU  
İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
ss.201-217
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.18
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI  
Yahya Kemal'in Şiirlerinde Dinî, Mistik ve Metafizik Ögeler
ss.218-245
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih İYİYOL Alena Çatoviç  
Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları
ss.246-264
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.22
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zülfikar BAYRAKTAR  
Nasreddin Hoca Ve Timur Konulu Fıkraların Gülmede Üstünlük Kuramı Açısından Değerlendirilmesi
ss.265-274
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.10
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fahri VALEHOĞLU HACILAR  
Birinci Rus Devrimi ve Güney Kafkasya'da XX. Yüzyılın İlk Ermeni - Türk Münakaşası
ss.275-283
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.7
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Oruc ALİYEV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Valeh HACILAR, Azerbaycan Folkloru Antologiyasi (Borçalı-Qarapapaq Cildi)
ss.284-288
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.13
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yaşayan ve Tarihî Türkiye Türkçesi Ağızları Adlı Eser Üzerine
ss.289-292
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.17
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Murat AKA  
Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.
ss.293-297
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.23
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri