• Hızlı Erişim

2/1 . SayıEditör
Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİlhan UÇAR  
Türkiye Türkçesinde Hayvan Adlarından Türetilmiş Bitki Adları Ss, 1-19
Plant Names Derived From Animal Names In Turkey Turkısh
http://dx.doi.org/10.7884/teke.121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ATMACA  
Kazak Türkçesinde Makal-Meteller ve “Dil” Organ Adıyla Kurulmuş Makallar Ss, 20-48
Makal-Meteller in Kazakh Turkish and “Tongue” with Organ Names Established Proverbs
http://dx.doi.org/10.7884/teke.108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN  
Niçin Dinlemiyoruz? Dinleyememe Probleminin Sosyokültürel Analizi Ss, 49-83
Why Do We Not Listen? A Sociocultural Analysis of the Inability to Listen
http://dx.doi.org/10.7884/teke.98
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tazegül DEMİR  
İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri İle Yazma Özyeterlik Algısı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma Ss, 84-114
Study of the Relationship Between the Creative Writing Skills of Primary School Students and Their Self-Efficacy Perception
http://dx.doi.org/10.7884/teke.141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ender DURUALP Pınar ÇİÇEKOĞLU, Enver DURUALP  
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi Ss, 115-132
Examination of the Attitude of Reading Students in the 8th Grades in Terms of Use Internet and Reading Habits
http://dx.doi.org/10.7884/teke.144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram ÖZER Sabahat ÖCAL  
Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine Yönelik Uygulamalarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 133-149
The Evalution of the Aplications and Opinions of Classroom Teachers for Homeworks
http://dx.doi.org/10.7884/teke.129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berdi SARIYEV  
Türkmen Sözlükleri ve Sözlükçülüğü Üzerine Yapılan Araştırmalar Hakkında Ss, 150-165
On the Studies About Turkmen Dictionaries and Turkmen Lexicography
http://dx.doi.org/10.7884/teke.133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan DİNÇ  
Türkmen Türkçesi Üzerine Bir “Kaynakça” Denemesi Ss, 166-180
On Turkman Turkish a Trial of Bibliography
http://dx.doi.org/10.7884/teke.128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Sosyalist Dönem Türkmen Romanında Başkahramanın Bağımsızlıkla Sonuçlanan Yolculuğu Ss, 181-198
The Journey of Hero Resulting in Independence in Turkmen Novels of the Socialist Era
http://dx.doi.org/10.7884/teke.135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE  
Bir Elif Çekmek: Klâsik Edebiyatımızda Elif Ss, 199-228
To Draw an Elif: Elif in Classical Turkish Literature
http://dx.doi.org/10.7884/teke.119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
Ziya Gökalp’ın “Arslan Basat” Şiirine Metinlerarası Bir Bakış Ss, 229-242
An Inter-Textual View On Ziya Gokalp’s Poem “Arslan Basat”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulvahap ÖZER Talat AYTAN Nail GÜNEY  
Mehmet Kaplan’ın Tahlil Metodu ve Bu Metotla Kemalettin Tuğcu’nun “Bir Ocak Söndü” Adlı Eserinin İncelenmesi Ss, 243-255
The Investigation Method of Mehmet Kaplan and the Investigation of Art of Work Called “Bir Ocak Söndü” from Kemalettin Tuğcu By This Method
http://dx.doi.org/10.7884/teke.126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda BULUT  
İsmail Hikmet Ertaylan’ın Edebiyat Tarihçiliği Ss, 256-278
İsmail Hikmet Ertaylan and His Literary Historiography
http://dx.doi.org/10.7884/teke.91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet AZAP  
Kurtlar ve Mankurtlar Ss, 279-287
Wolfs and Mankurts
http://dx.doi.org/10.7884/teke.131
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇOBAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dr. Yong-Sŏng Lı ve Orhon Türkçesi Grameri Adlı Eserin Koreceye Tercümesi Üzerine Ss, 288-295
Studies on Dr. Yong-Sŏng Lı and Work Named A Grammar of Orkhon Turkic of Translation to Korean
http://dx.doi.org/10.7884/teke.154
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahri KUŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Funda Kara ve Zebân-ı Türkî (Kélür-Nâme) İnceleme-Metin-Dizin Adlı Eseri Ss, 296-301
Funda Kara and Her the Work Named Zebân-ı Türkî (Kélür-Nâme) Rewiew-Text-Index
http://dx.doi.org/10.7884/teke.125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKDAĞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gelenekten Sapmaların Kitabı: Osmanlının Görsel Şiirleri Ss, 302-306
The Book of Deviations of Tradition: The Visual Poems of Ottoman
http://dx.doi.org/10.7884/teke.130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıddık BAKIR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “On Bin Yılın Türküsü” Adlı Eser Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 306-318
An Assessment on the Work Named “On Bin Yılkn Türküsü”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.150
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri