• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2/1 SayıEditör
Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİlhan UÇAR  
Türkiye Türkçesinde Hayvan Adlarından Türetilmiş Bitki Adları
ss.1-19
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.121
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emine ATMACA  
Kazak Türkçesinde Makal-Meteller ve “Dil” Organ Adıyla Kurulmuş Makallar
ss.20-48
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.108
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN  
Niçin Dinlemiyoruz? Dinleyememe Probleminin Sosyokültürel Analizi
ss.49-83
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.98
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tazegül DEMİR  
İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri İle Yazma Özyeterlik Algısı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
ss.84-114
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.141
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ender DURUALP Pınar ÇİÇEKOĞLU, Enver DURUALP  
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi
ss.115-132
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.144
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bayram ÖZER Sabahat ÖCAL  
Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine Yönelik Uygulamalarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
ss.133-149
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.129
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Berdi SARIYEV  
Türkmen Sözlükleri ve Sözlükçülüğü Üzerine Yapılan Araştırmalar Hakkında
ss.150-165
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.133
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sinan DİNÇ  
Türkmen Türkçesi Üzerine Bir “Kaynakça” Denemesi
ss.166-180
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.128
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Sosyalist Dönem Türkmen Romanında Başkahramanın Bağımsızlıkla Sonuçlanan Yolculuğu
ss.181-198
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.135
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE  
Bir Elif Çekmek: Klâsik Edebiyatımızda Elif
ss.199-228
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.119
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
Ziya Gökalp’ın “Arslan Basat” Şiirine Metinlerarası Bir Bakış
ss.229-242
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.120
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Abdulvahap ÖZER Talat AYTAN Nail GÜNEY  
Mehmet Kaplan’ın Tahlil Metodu ve Bu Metotla Kemalettin Tuğcu’nun “Bir Ocak Söndü” Adlı Eserinin İncelenmesi
ss.243-255
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.126
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Funda BULUT  
İsmail Hikmet Ertaylan’ın Edebiyat Tarihçiliği
ss.256-278
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.91
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Samet AZAP  
Kurtlar ve Mankurtlar
ss.279-287
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.131
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇOBAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dr. Yong-Sŏng Lı ve Orhon Türkçesi Grameri Adlı Eserin Koreceye Tercümesi Üzerine
ss.288-295
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.154
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bahri KUŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Funda Kara ve Zebân-ı Türkî (Kélür-Nâme) İnceleme-Metin-Dizin Adlı Eseri
ss.296-301
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.125
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKDAĞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gelenekten Sapmaların Kitabı: Osmanlının Görsel Şiirleri
ss.302-306
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.130
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sıddık BAKIR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “On Bin Yılın Türküsü” Adlı Eser Üzerine Bir Değerlendirme
ss.306-318
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.150
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri