Dergi Kurulları


İmtiyaz Sahibi, Yazı İşleri Müdürü ve Editörü / License Owner, Editorial Manager and Editor

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcıları / Editor Assistants

Doç. Dr. Onur ER - Doç. Dr. Nurşat BİÇER

Alan Editörleri

Doç. Dr. Faruk POLATCAN (Fırat Üni.)

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN (Ağrı İbrahim Çeçen Üni.)

Dr. Nazmi ŞEN (Balıkesir Üni.)

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Abamüslim AKDEMİR (Bursa Uludağ Üni.)- Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üni.)

 Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Kırıkkale Üni.) - Prof. Dr. Cumaali ŞABANOV (Özbekistan)

Prof. Dr. Erden KAZHYBEK (Kazakistan) - Prof. Dr. Ergin JABLE (Kosova) - Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Funda KARA (Atatürk Üni.) - Prof. Dr. Galip GÜNER (Erciyes Üni.) - Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (Marmara Üni.)

Prof. Dr. Gülhan ATNUR (Atatürk Üni.) - Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ (Emekli Öğretim Üyesi.)

Prof. Dr. Luo XIN (Çin Halk Cum. Pekin Üni.) - Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (İstanbul Kültür Üni.)

Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üni.) - Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN (Hacettepe Üni.)

Prof. Dr. Mihail DOBROVİTS (Macaristan) - Prof. Dr. Muammer DEMİREL (Bursa Uludağ Üni.)

Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR (Atatürk Üni.) - Prof. Dr. Murat YAKAR (Mersin Üni.) -

Prof. Dr. Osman MERT (Ankara Üni.) - Prof. Dr. Peter ZIEME (Almanya)

Prof. Dr. Serhan ALKAN İSPİRLİ (Atatürk Üni.) - Prof. Dr. Serhat ZAMAN (Bursa Uludağ Üni.) - Prof. Dr. Tsend BATTULGA (Moğolistan)

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ (Karadeniz Teknik Üni.) - Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ (Karadeniz Teknik Üni.)

Doç. Dr. Safiye SARICI BULUT (Gazi Üniversitesi) - Doç. Dr. Vefa GULİYEVA (Azerbaycan) -

Doç. Dr. Aleksandr VASİLYEV (Rusya Federasyonu) - Dr. Nazım MURADOV (K.K.T.C.) - Rafig HÜMMET (Gürcistan)

Yayın Danışma Kurulu / Board of Editorial Advisor

Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK (Çukurova Üni.) - Prof. Dr. Cefer M. CEFEROV (Azerbaycan Pedagoji Üni.)

Prof. Dr. Harun DUMAN (Marmara Üni.) - Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH (Erciyes Üni.)

Prof. Dr. Kemal ABDULLA (Azerbaycan Diller Üni.) - Prof. Dr. Kemal YAVUZ (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU (YÖK) - Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR (Emekli Öğr. Üyesi) - Dr. Öner KABASAKAL (TİKA Eski Başkanı)

Genel Koordinatör / General Coordinator

Doç. Dr. Harun ŞAHİN

Yabancı Dil Sorumluları / Responsible for Foreign Language

Dr. Negizbek ŞABDANALİYEV - Uz. Ayten M. HACILAR

Düzelti Sorumluları / Responsible for Revision

Öğr. Gör. Dr. Bahattin ŞİMŞEK - Uzm. İsmail EMİRŞAH

Kaynakça Sorumlusu / Responsible for Bibliography

Muhammet Lütfü AKYÜZ

Sanat Danışmanı / Art Advisor

Öğr. Gör. M. Fatih KILIÇ