İNTİHAL POLİTİKASI


Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi'ne gönderilen aday makalelerin benzerlik oranı kontrolü Ithenticate yazılım programı ile yapılır. Yazarlar benzerlik oranı dosyasını yüklemelidir. Kaynaklar hariç benzerlik oranı %15'in üzerinde olan makaleler yazarlarına iade edilir. Sorumlu yazar ayrıca benzerlik oranı beyan dosyasını yüklemeli ve aday makalenin intihal sorunu olmadığını beyan etmelidir. Böylece intihal problemlerinde tüm sorumluluğun yazarlara ait olması sağlanmaktadır.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, COPE Dergi Editörleri Davranış Kuralları'na dayanmaktadır. Tüm intihal ve diğer etik dışı davranışları reddeder ve kabul etmez. Bu nedenle, intihal davranışlarına ilişkin dergi politikası, yani Dergi Editörleri için COPE Davranış Kuralları bükülemez. Yazarların sorumluluğunda olan intihal ve etik dışı davranışlar dergi tarafından tespit edilirse, aday makaleler ya reddedilir ya da düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayınlanan yazılarda intihal veya etik dışı davranış tespit edilirse ilgili yayın için yazar savunması istenir. Yazarın savunması sonucunda intihal veya etik ihlal olduğu tespit edilen yayınlar yayından kaldırılır. Geri çekme işlemi sonucunda ilgili yayın etiketi dergi tarafından resmi olarak duyurulur. Yazı için baş editör ve yardımcı editörler tarafından bir gerekçe hazırlanır ve etik ihlali bulunan yazıya geri çekme işlemi uygulanır. Geri çekilen bir makalenin web sayfasındaki metin dosyası engellenir. Geri alma nedeni arşivde kalıcı olarak kalması için dosya olarak sisteme eklenir.