COMMON ISSUE OF TURKISH WORLD’S EDUCATION SYSTEM IS QUALITY

Abstract

Türk Dünyası (TD), uluslararası düzeyde bulunduğu konumu geliştirebilmek amacıyla birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliklerini güçlendirerek evrensel ölçüleri yakalama uğraşındadır. Uluslararası düzeydeki göstergeler açısından TD’nın eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik alması gereken bir mesafe olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada TD’ının eğitim sisteminde ortak mesele durumunda olan eğitim kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla sistematik bir kalite iyileştirme aracı olan Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) ele alınmıştır. Çalışmamızın amacı, yükseköğretimde öğrencilerin taleplerinden yola çıkarak üniveristelerde yürütülen derslerin ve verilen eğitim hizmetlerinin kalitelerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çalışma kuramsal bir çalışmadır, yani bir üniversiteye kuramsal olarak uygulanacaktır ve ileride TD üniversitelerinde KFY uygulaması yapmak isteyen araştırmacılara ve TD’nın eğitim sistemine yol gösterici niteliktedir.

Keywords
Kalite, Eğitim Kalitesi, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Üniversiteler.
Kaynakça