POPULAR CULTURE IN TURKISH

Abstract

Popüler kültür, yüksek kültür denilen opera, tiyatro, klasik müzik ya da klasik edebiyatın karşıtı olarak tanımlanabilir. Popüler kelimesi en temel anlamıyla halka ait olandır ancak kelime anlamı daha genişlemiş ve bugün halkın sevdiği anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bazılarına göre de popüler kültür halkın sevdiğinden ziyade halka kabul ettirilmeye çalışılan ve küreselleşme adı verilen yapıda pazar yaratmak için oluşturulmuş bir olgudur. Fakat bizim bu olgudan anladığımız ise tüm dünya üzerindeki insanların kendi milli kültürlerini unutarak genel itibarıyla onlara sunulanı beğenmeleri, bundan zevk almaları ve ona göre davranmalarıdır. Pek çok alanda artık sürekli karşımıza çıkan ve neredeyse tüm dünyada tek ve ortak bir zevk meydana getiren popüler kültür, maalesef milli değerlerin unutulmasına sebep olmaktadır. Yapılması gereken ise popüler kültürü kendi milli kültürümüzü korumak, Türkçemizi dünya dili haline getirmek ve Gaspıralı’nın yıllar evvel söylediği “dilde, fikirde, işte birlik” ülküsünü hayata geçirmek için kullanmaktır. Popüler kültürün araçlarını belirleyip bunları kendimize uygun bir biçimde kullanmak zorundayız.

Keywords
Kültür, Popüler Kültür, Dünya Dili Türkçe, Dilde Birlik
Kaynakça