A COMPARATIVE APPROACH TO THE POEMS OF TEVFİK FİKRET AND HÜSEYİN CAVİD

Abstract

Edebiyat metinleri arasındaki ilişkiyi konu edinen karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları, şair ve yazarların sanat algılarını belirlemede önemli katkılar sağlar. Biçim ve içerik açısından benzerlik ya da farklılıkları araştırmak metinlerin anlam dünyalarının farklı boyutlarıyla anlaşılmasına yardımcı olur. Bu tür çalışmalar, şair ve yazarların bireysel etkileşimini göstermenin yanı sıra toplumlar arasındaki ilişkileri de dikkatlere sunar. Bu yöntem doğrultusunda Türk ve Azerbaycan edebiyatının öne çıkan şairleri Tevfik Fikret ve Hüseyin Cavid’in şiirleri arasında bir karşılaştırma yapmak, şairlerin etkileşim aşamalarını gözler önüne serer. İki şairin şiirleri gerek biçim gerekse içerik açısından iki toplumun ortak kültürel tarihini de bir yönüyle yansıtma işlevi üstlenir. Bu doğrultuda makalede iki şairin şiirleri arasında karşılaştırma yapılarak, hem bireysel hem de toplumsal etkileşime dikkat çekilecektir.

Keywords
Karşılaştırmalı edebiyat, Türk şiiri, Azerbaycan şiiri, Tevfik Fikret, Hüseyin Cavid.
Kaynakça