THE PAST, CURRENT AND FUTURE STATUS OF TURKISH EDUCATION IN KAZAKHSTAN

Abstract

Kazakistan’da Türkçenin öğretimini iki ana başlıkta incelemek gerekir: Türkçenin ana dili olarak öğretimi ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. Kazakistan’ın bağımsızlığıyla beraber ülkenin orta ve yükseköğretimine bağlı fakülte ve enstitülerde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde ihtisasa dayalı Türkçe öğretilmektedir. Türkiye’nin MEB ve benzeri kurum ve kuruluşlarının eğitim merkezlerinin yanı sıra özel tüzel sektörde halka açık Türkçe kursları verilmektedir. Bu çalışmada Türkçenin Kazakistan’da yabancı dil olarak öğretimi sorunları konusu üzerinde durularak kimi çözüm yolları ve önerilerde bulunulacaktır.

Keywords
Türkçe, ana dil, lehçe, Kazakistan.
Kaynakça