EVALUATION OF THE NAME OF THE BUSINESS PLACES IN AĞRI CUMHURIYET STREET WITH THE LANGUAGE CULTURAL RELATIONSHIP

Abstract

Bu çalışmanın amacı Ağrı ili Cumhuriyet Caddesi’ndeki iş yeri isimlerini dil/kültür ilişkisi bağlamında değerlendirmektir. Araştırmanın sonunda Ağrı ili Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan iş yeri adlarının, genellikle, sahiplerinin adı ile soyadından veya bir yakının adından meydana geldiği, ayrıca tüketici odaklı, ürünün üretildiği yeri ön plana çıkaran, dinî siyasi söylem barındıran ve iş yerinin bulunduğu konuma dikkat çeken isimlerin tercih edildiği tespit edilmiştir. Araştırma verilerinden hareketle iş yeri adlarında ilk sırada Türkçe, ikinci sırada Arapça, üçüncü sırada Fransızca kökenli kelimelerin kullanıldığı görülmüştür. Çalışmada, doğru kullanımların yanında gelişigüzel özensiz kullanımların (sözcüklerin kasıtlı olarak/olmayarak yanlış yazımı, yabancı kökenli iş yeri adlarının kullanımı gibi) da mevcut olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Dil, kültür, iş yeri isimleri, tabela isimleri.
Kaynakça