THE DICTIONARY OF KİTĀBU BULĠATU’L-MUŞTĀḲ FÌ LUĠATİ’T-TÜRK WE’L-KIFÇĀḲ’S CONTENT AND FOREIGN WORDS IN IT

Abstract

Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış Kitābu Bulġatu’l-Muştāḳ fì Luġati’t-Türk we’l-Kıfçāḳ isimli eser, Memlûk-Kıpçak Dönemi’nde yazılmış sözlük ve gramer kitapları arasında büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, bu sözlüğü tanıtmak ve eserde yer alan yabancı kelimeler hakkında bilgi vermektir. Bu çalışma iki bölümden ibarettir: 1. Kitābu Bulġatu’l-Muştāḳ fì Luġati’t-Türk we’l-Kıfçāḳ’ın içeriği. Bu bölümde eser hakkında bilgiler verilecek ve eserde kullanılan metot üzerinde durulacaktır 2. Bulġatu’l-Muştāḳ fì Luġati’t-Türk we’l-Kıfçāḳ’da alıntı kelimeler. Bu bölümde ise eserin içinde geçen alıntı kelimelere örnekler verilecektir.

Keywords
Memlûk-Kıpçak, Bulġatu’l-Muştāḳ, Arapça, Farsça.
Kaynakça