EXAMINATION OF NECATI GÜNGÖR'S CHILDREN'S STORIES IN TERMS OF STARTING AND FINISHING THE FICTIONAL NARRATIVE

Abstract

Olay, kişi, mekân ve zaman yazınsal metnin yapısını oluşturan ögelerdir. Zaman, öyküde belirli bir mekân içinde var olan kişilerin hareketlerini biçimlendirir ve okurun metni alımlama sürecini etkinleştirir. Bu bakımdan yazınsal metinlerin başlangıç ve bitiş anları son derece önemlidir. Bu çalışma çocuk öykücülüğünün önemli kalemlerinden Necati Güngör’ün Papatya Gelin, Sevgili Öğretmenim, Sessiz Yürek, Anneme Bir Ev Alacağım, Bir Hikâye Yaz İçinde İnsan Olsun adlı kitaplarını başlangıç biçimleri ve bitiş türleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada Kıran ve Kıran’ın (2011) geliştirdikleri sınıflandırma temel alınmıştır. Veri analizi sürecinde kategorisel çözümleme kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öykülerde en çok yer alan başlangıç biçiminin durağan başlangıç (f=14); en az rastlanan başlangıç biçiminin geciktirici başlangıç (f=5) olduğu; en çok rastlanan bitiş türünün mutlu son (f=16); en az rastlanan bitiş türünün ise devamı olanaklı son (f=1) olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Necati Güngör, çocuk öyküsü, başlangıç biçimleri, bitiş türleri.
Kaynakça