INVESTIGATION OF FIRST GENERATION COLLEGE STUDENTS

Abstract

Günümüzde yükseköğretim kurumlarının sayıca artmaya devam etmesiyle birlikte, yükseköğretim kurumlarının öğrenci kontenjanları ve buna bağlı olarak yükseköğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin sayısı da giderek artmaktadır. Aynı zamanda, ailesinde ilk defa bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrenci sayısı da artmaktadır. Birinci kuşak üniversite öğrencileri olarak adlandırılan bu öğrenci grubunun genel özelliklerinin ve üniversite eğitimleri boyunca karşılaştıkları durumların ve birinci kuşak olmayan öğrencilerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan durumların incelenmesi, daha nitelikli bir yükseköğretim sunmak açısından önemli görülmektedir. Türkiye’de bu konu odağında bir literatür oluşmadığı dikkate alınarak bu çalışmayla birinci kuşak üniversite öğrencilerinin genel durumları tespit edilmiş, birinci kuşak olmayan öğrencilerden elde edilen sonuçlar ki-kare ve t-testleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Birinci kuşak öğrencilerinin yükseköğretim süreçlerinin birinci yılının sonucunda ortaya çıkan akademik performansları değerlendirilmiştir. Sonuçlar doğrultusunda birinci kuşak üniversite öğrencileriyle ilgili bazı tespitler ve öneriler sunulmuştur.

Keywords
Birinci kuşak, üniversite öğrencisi, akademik performans.
Kaynakça