TRACES OF AN ANECDOTE COMPILED IN KASTAMONU IN THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME

Abstract

Anonim halk edebiyatı ürünleri olarak adlandırılan masal, fıkra, mani, türkü vb. türlere hemen her millette bir benzerine rastlamak mümkündür. Bu ürünlerin özellikle de masalların menşei, hangi millete ait olduğu ve dünyaya nereden nasıl yayıldığı üzerine on dokuzuncu yüzyıldan itibaren birtakım nazariyeler öne sürülmüş bu konuda bazı araştırmalar yapılmıştır. Tarafımızdan Kastamonu’dan derlenen bir fıkranın, Victor Hugo’nun 1831 yılında kaleme aldığı Notre Dame’in Kamburu adlı romanının bir bölümünde benzerine rastladık. Bu makalemizde, gerek konu ve gerekse mizah olarak benzerlik arz eden bu fıkranın, sözü geçen romana nasıl dâhil olduğu üzerine bazı görüşlerimizi folklor teorileri çerçevesinde dile getireceğiz.

Keywords
Kastamonu, fıkra, Notre Dame’ın Kamburu, metinlerarasılık.
Kaynakça