ABOUT INTENSITY FUNCTION OF COLOR NAMES (KIRGIZ TURKISH EXAMPLES)

Abstract

Her kültürde renk kavramı, farklı anlam değerleri taşır. Kültürler arasında renklerin ifade alanlarını ve bunların zaman içinde gösterdiği değişiklikleri belirleyip ortaya koyabilmek için söz konusu kültürün sözlü ve yazılı ürünlerini, en eskilerinden başlamak üzere takip etmek gerekmektedir. Renklerin taşıdığı anlam ya da karşıladığı kavram, toplumdan topluma değişiklik gösterse de ortak özellikleri; bir simgeyi, kavramı, duyguyu temsil etmesidir. Türk kültüründe renklerin taşıdığı değerle ilgili olarak birçok bilim dalında araştırmalar yapılmış, bu araştırma sonuçları değerlendirilmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır . Dil içinde de renk adları fonetik, morfolojik, semantik, leksik açılardan ele alınacak düzeyde çeşitlilik göstermektedir. Bu sebeple bu kelime kadrosu, Türk diliyle ilgili çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada da Türkçede var olan renk adlarının, Kırgız Türkçesinde tespit edilen pekiştirme işlevi, örnekleriyle verilmeye çalışılacak, bu işlevin tüm renklerde değil sadece kızıl, kara, sarı ve kök gibi ana renklerde görüldüğü tespiti vurgulanacaktır.

Keywords
Türk kültürü, renk, pekiştirme, renk isimleriyle pekiştirme.
Kaynakça