GENERAL CHARACTERISTICS OF YÖRÜK DIALECTS OF ESKİŞEHİR

Abstract

Eskişehir ili, yerli ve göçmen pek çok topluluğun bir arada yaşadığı bir yerleşim yeridir. Bu nedenle, Eskişehir pek çok ağız özelliğine ev sahipliği yapmaktadır. Yörük ağızları bunlardan biridir. Bu çalışmada, 112K405 numaralı “Eskişehir İli Dil Atlası” adlı TÜBİTAK projesi kapsamında Yörük nüfus barındıran yerleşim yerleri belirlenmiş ve bunlardan Yörük nüfusun çoğunluk durumunda olduğu Eskişehir’in 11 ilçesine bağlı 49 yerleşim yerine ait metinler derlenmiştir. İncelemelerin yapıldığı derleme malzemeleri bu proje kapsamında hazırlanan “Eskişehir İli Yörük Ağızları” (EİYA) yüksek lisans tezinde yer alan metinlerdir. Derlenen metinler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Eskişehir ili Yörük ağızlarına ait ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz varlığı özellikleri belirlenmiştir.

Keywords
Ağız, Eskişehir, Türk Dili, Yörük.
Kaynakça