CRITICALLY READING WHAT IS VISUAL IN PROPAGANDA

Abstract

Teknolojik gelişmelerle birlikte bireylerin temel dil becerilerine sahip olması tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bireyler; temel dil becerilerini eleştirel boyuta taşıyarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmek için gerçekle iddia arasındaki farkı görebilmelidir. Araştırmada, görsel materyalleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmede dikkate alınacak kriterleri belirlemek amacıyla doküman incelemesi yapılmıştır. Bu doğrultuda görsel materyalleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmede dikkate alınacak kriterleri ortaya koymaya yönelik örneklem dahilindeki görseller incelenirken görsel materyallerde “Yazılı mesaj üzerinden propaganda teknikleri kullanılmakta mı?”, “Tasarım aracılığıyla propaganda teknikleri kullanılmakta mı?”, “Renk seçimi üzerinden propaganda teknikleri kullanılmakta mı?”, “Kullanılan propaganda tekniklerinden korunma yolları neler?” sorularına cevap aranmıştır.

Keywords
Görsel okuma, eleştirel görsel okuma, propaganda.
Kaynakça