LANGUAGE POLICY IMPLEMENTED DURING THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIG

Abstract

Doğu'da ilk demokratik devlet sistemini kuran Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (28 Mayıs 1918), halkımıza bağımsızlık kararlılığını gösterdi. Azerbaycan'da dil politikasının uygulanması Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde başlar. Bu döneme kadar (hem 20. yüzyılda hem de özellikle 20. yüzyılın başlarında), büyük Azerbaycan aydınları, anadilinin yanı sıra Azerbaycan'daki dil süreçleri hakkında bazı yorum ve önerilerde bulunmuşlar. Ancak Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulmasından sadece bir ay sonra, 27 Haziran 1918'de Azerbaycan (Türk) dilinin devlet dili olarak resmi beyanı, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında kurulan ulusal ideolojinin doğrudan sonucuydu. Hükümetin kararına göre Rus dilinin devlet kurumlarında, yargı, idare ve ülkedeki diğer mevkilerde sorumlu olanlar devlet dilini gerekli seviyede öğreninceye kadar devlet kurumlarında kullanılmasına izin verildi. Azerbaycan (Türk) dilini devlet dili ilan eden ilk resmi belge, büyük bir tarihsel rol oynamasının yanı sıra, Azerbaycan'da ulusal dil politikasının oluşturulması ve ulusun çıkarları için doğru ideolojik konumun temelini atmıştı.

Keywords
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, dil politikası, Azerbaycan (Türk) dili, devlet dili.
Kaynakça