SELF-STUDY TEXTBOOKS FOR TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Abstract

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır. Buna bağlı olarak da kendi kendine yabancı dil öğrenimi önem kazanmıştır. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi için hazırlanan kitapların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı kendi kendine yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi için hazırlanan kitapların nasıl olması gerektiği sorusuna cevap aramaktır. Bu çalışmada ilk olarak kendi kendine öğrenme kavramı, özellikleri ve süreci açıklanmıştır. Daha sonra öğretmen rehberliğinde kullanılan ders kitaplarıyla kendi kendine öğrenme materyallerinin farklılıklarına değinilerek özellikleri açıklanmıştır. Son olarak alanyazından yararlanılarak kendi kendine yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi kitaplarının; dil, tasarım, hedef dil seviyesi/becerileri, organizasyon şeması, öğrenme süreci, kazanımlar gibi sahip olması gereken özellikler ele alınmış ve bu özellikler kendi kendine Türkçe öğrenimine yönelik hazırlanan kitaplardan yararlanılarak örneklendirilmiştir.

Keywords
Kendi kendine öğrenme, yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi, Türkçe öğrenimi kitapları.
Kaynakça