INVESTIGATING INTERCULTURAL COMMUNICATION PERCEPTIONS OF THE LECTURERS WORKING ABROAD: A QUALITATIVE STUDY

Abstract

İletişim, ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşme ile gerek ülkeler arasında gerekse de insanlar arasındaki sınırlar kalkmıştır. Bu hareketliliğin sonucu olarak da farklı kültürlerden insanların çeşitli amaçlarla bir araya geldiği ve iletişim kurduğu ortamlar artmıştır. Bunlardan biri de eğitim ve öğretim ortamlarıdır. Özelikle kendi kültüründen farklı kültürlere sahip ülkelerde görev yapan eğitimcilerin kültürel farklılıklara duyarlı olması ve kültürlerarası iletişim becerisine sahip olması beklenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışında Türk Dili ve Türk Kültürü okutmanlığı yapmak üzere görevlendirilmiş öğretmenlerin kültürlerarası iletişim algılarını belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılarak yürütülen bu araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin kültürler arası iletişime olumlu baktıkları tespit edilmiştir. Kültürel farklılık kavramına ilişkin algılarını ise daha çok manevi ya da soyut unsurlar olarak ifade ettikleri görülmüştür.

Keywords
Kültürlerarası iletişim, kültürlerarası duyarlılık, kültürlerarası farkındalık, kültürlerarası beceriklilik, öğretmen.
Kaynakça