AS A MODEL IN CONSTRUCTION OF NATIONAL IDENTITY KAZIM KARABEKIR'S CHILDREN'S PLAYS

Abstract

Kâzım Karabekir, asker / devlet adamı olarak ortaya koyduğu başarılara ilaveten çocukların eğitimi konusundaki çeşitli çalışmalarıyla da adından söz ettirmiştir. O, bunlardan başka Doğu Cephesi Komutanı olduğu dönemde açtığı okullarda çocukların eğitimi üzerine ortaya koyduğu fikirlerini ve eserlerini uygulama imkânı bulmuştur. Karabekir’in toplam 54 eseri bulunmaktadır. Bu eserler tarih, eğitim, hatıra, tiyatro ve ekonomi vb. gibi çeşitlilik gösterir. Karabekir’in çocuklara yönelik eserleri olarak bugün bilinenler dört tanedir. Bunlar “Çocuk Davamız”, “Çocuklara Öğütlerim”, “Hâlâ Bu Mektep” ve “Şarkılı İbret”tir. Bunların ilk ikisinde çocukları yetiştirmeye yönelik kuramsal bilgiler ve öğütler yer alırken son ikisinde oyunlar yer almaktadır. Karabekir, açtığı okullar ve yazdığı çocuk oyunlarıyla onlara hem meslek edindirmiş hem de onları kendisi gibi ideal bir Türk insanı olarak yetişmelerine gayret etmiştir. Bu itibarla o, devlet ve milleti kalkındırmanın eğitim yoluyla, iyi ödev insanı yetiştirmekten geçtiğini göstermiştir.

Keywords
Kâzım Karabekir, çocuk oyunları, millî kimlik, çocuk edebiyatı.
Kaynakça