THE STAMP (TAMGA) TOMBSTONE IN THE NEIGHBORHOOD OF KİREÇLİ TOWN OF TORTUM IN ERZURUM

Abstract

Araştırma konusunu, Erzurum’un Tortum ilçesi sınırlarında bulunan Kireçli Mahallesi Harabelik mevkiinde su isale hattı kazısında ortaya çıkan damgalı mezara taşı oluşturmaktadır. Damgalar eski kültürlerin öğrenilmesinde, kabile ve boy adlarının ortaya çıkarılmasında en önemli öğelerden biridir. Bunlar taş, kilim, hayvanlar, kaya, ağaç, halı, süs eşyaları, kap kacak, mimari yapılar, zırh, giyim kuşam, mezar taşları gibi çok yaygın bir kullanım alanına sahip olmuşlardır. Türk sanatında damgalar, en eski çağlardan günümüze kadar devam etmiştir. Ardından sırasıyla eserin ele geçtiği bölge, eserin ayrıntılı tasviri ve son olarak da karşılaştırmalı örnekler dâhilinde kronolojik açıdan sonuca gidilmiştir. Ortaya çıkarılan bu damgalı taş ile Türk kültür ve sanatının Anadolu’ya Selçuklulardan önce geldiği ve bu coğrafyada yaşatıldığı görülmüştür.

Keywords
Erzurum, damga, Türk, Kıpçak.
Kaynakça