GERMANY IMAGE IN KIRŞEHİR REGION LAMENT

Abstract

30 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ile Almanya arasında yapılan “İş Gücü Antlaşması”, iş gücü göçü sürecinin miladı olmuş ve bundan sonra birçok Avrupa ülkesi (Belçika, Avusturya, Hollanda, Fransa, İsveç…) ile de benzer antlaşmalar imzalanmıştır. İmzalanan antlaşmalar neticesinde bu ülkeler bir umut kapısı olarak görülmüş ve vatandaşlarımız Almanya başta olmak üzere bu ülkelerin yolunu tutmuşlardır. İlk işçinin Almanya’ya gidişinden bu yana birçok yurttaşımız ya gurbette ya da sıla yolunda hayatını kaybetmiştir. Bunun yanı sıra sılaya gidip dön(e)meyen birçok gurbetçimizin var olduğunu da bilmekteyiz. Bu göçler sonucunda çeşitli sebeplerle yaşanan kayıpların acısı sılada kalanlar aracılığıyla sözlere dökülerek sadece Almanya ağıtları diyebileceğimiz bir ağıt repertuvarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şüphesiz ki bu ağıtlar, üreticisinin düşünce dünyasını şekillendiren ve içselleştirdiği bazı olayların tasarlanarak imgeler vasıtasıyla sunulmasıyla oluşmuştur. Kişiler güçlü bir anlatımla ifade ettikleri bu imgeler aracılığıyla zihinlerinde var olan gerçek dünyaya dair gözlemleri, nesneleri, gerçekleşmesini istedikleri durumlara dair beklentilerini söze dökmüşlerdir. Bu çalışmada, çeşitli kaynaklardan tespit edilen Almanya temalı ağıt metinleri konularına göre tasniflendirilmiştir. İnsanların ortak ızdıraplarının canlı bir şekilde yer aldığı bu ağıt metinlerinde hissedilenler imgelerle yeniden tasarlanmış olup bu tasarımlar ile de toplumun göç, Al(a)mancı, Al(a)manya gibi kavramlara olan bakış açısı açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords
Al(a)manya, imge, Kırşehir, ağıt, işçi göçü.
Kaynakça