SCYTHIANS AS A REFLECTION OF THE REVOLUTION IN POEMS OF THE RUSSIAN SYMBOLIST POETS A. A. BLOK, V. YA. BRYUSOV, K. D. BALMONT

Abstract

Edebiyat bilimi, ait olduğu topluma mal olmuş konuları içerisinde barındırdığı sanatsal biçimlere göre ele alır. Bu biçim bazen kendisini nesir, bazen de şiir olarak gösterir. Modernist sanat akımlarından olan, şiiri açıklayıcı işlevinden ve materyalist tavrından kurtarmayı amaçlayan sembolizm akımı, 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkar ve 20. yüzyıl edebiyatını büyük ölçüde etkiler. Sembolizm akımında yetkin eserler veren Rus yazarlar edebiyatta bir “Gümüş Çağ”ın yaşanmasına vesile olurlar. Rus sembolizmi ülkenin iç dinamiklerine göre şekillenir ve özgünlüğüne ulaşır. Tarih boyunca birçok medeniyeti barındıran kadim iki devlet Rusya ve Türkiye bu bağlamda İskit medeniyetini sahiplenme yarışına girer. Bulunan belgeler ve arkeolojik kazılar İskitlerin kökenini Türk olarak işaret eder. İskit medeniyeti var olduğu dönemde her açıdan çok ileride bir medeniyet olduğu için kavmin sahiplenilmesi çabası büyük önem arz eder. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan İskit medeniyetinin yansımalarını Rus sembolist şairler A. A. Blok, V. Ya. Bryusov ve K. D. Balmont’un şiirlerinde incelemek çalışmamızın özünü oluşturmaktadır.

Keywords
Rus dili ve edebiyatı, Rusya tarihi, Türk tarihi, İskitler, sembolizm.
Kaynakça