THE FAIRY TALE CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE PRINCESS AND THE FOX

Abstract

Günümüz dünyasında yapay zekâ yazılımlarındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin yansımaları hayatımızın birçok alanında kendini göstermektedir. Sanal asistanlar, sohbet ve destek botları, oyunlar, akıllı arabalar, akıllı ev sistemleri, güvenlik sistemleri ve daha birçok alanda kullanılan yapay zekâ yazılımları gün geçtikte kullanım sahalarını genişletmektedir. Bu genişleme neticesinde edebiyat alanında da yapay zekâ yaratımı ürünler ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. 2018 yılında “Calm” adlı mobil uygulamanın yetkilileri, kullanıcılarına yeni bir masal sunmak istemişler ve bu masalı bir yapay zekâya yazdırmayı amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda, Grimm Kardeşler’in masal külliyatıyla eğitilen bir yapay zekâya, yeni bir masal yazdırmayı başarmışlardır. “Kayıp Grimm Masalı” olarak tanıtılan masalın ismi “Prenses ile Tilki”dir. Bu çalışmada öncelikle amaçlanan bu masalın yaratım öyküsünü ve masal metnini sunmak, ayrıca bu masalı halkbilimi araştırmalarına konumlandırabilmek adına fakelore bağlamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Grimm Kardeşler’in masal derleme/yeniden yazma faaliyetleri değerlendirilmiş ve onların bu çalışmaları fakelore bağlamında incelenmiştir. Daha sonra “Prenses ile Tilki” adlı masal fakelore bağlamında ele alınıp bu masalın fakelore ürünü olmaktan ziyade teknolojik yaratımlı yeni nesil bir masal olduğu sonucuna varılmıştır. Türünün tek örneği olan bu masal metni şu an bir meta hükmünde olsa da masalın sözlü geleneğe mal olabileceği gerçeğiyle bu masala yaklaşmak 21. yüzyıl halkbilimi araştırmalarının geleceği için daha doğru olacaktır.

Keywords
Masal, yapay zekâ, Prenses ile Tilki, Grimm Kardeşler, fakelore.
Kaynakça