AN EXAMINATION OF THE NAMES OF KNITTING MODELS

Abstract

Başlangıçta insanoğlunun ihtiyaçları ile ortaya çıkmış olan ör- eylemi günümüzde bir hobi olarak evrensel kimlik kazanmıştır. Her toplum örmek ile elde edilen ürünlerde farklı motifler kullanmaktadır. Üretilen bu motiflerin adlandırılması da toplumsal ve kültürel etkiler taşımaktadır. Çalışma kapsamında yün ipi ile örülen örgü modellerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen iki yüze yakın örgü model adlandırması öncelikle yapısal olarak ele alınmıştır. Türkçenin kelime yapım yolları ve kelime grupları ile oluşturulmuş birleşik ve basit yapıdaki adlandırmalar incelenmiştir. Çalışmanın ele aldığı bir diğer konu ise örgü modellerine adlandırma yapılırken hangi nedenlerle ve güdülerle davranıldığı ve model isimlerinin içeriğidir. Bu konu semantik başlığı altında incelenmiştir. Adlandırmalarda gündelik hayatın, coğrafyanın, yiyecek-içecek adlarının, eşyaların ve popüler kültür öğelerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ör- eylemi toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadın emeğini yansıtmaktadır. Bu bağlamda kadın dünyasından hangi sözleri barındırdığı, yüz yüze öğrenilebilecek olan örmenin, teknolojinin gelişmesi ile genel ağ sayfalarında kendisine nasıl yer bulduğu da çalışma kapsamında ele alınmıştır.

Keywords
Yün örgü, örgü işleri, morfoloji, semantik, dilbilim.
Kaynakça