TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS TERM CONFUSION IN TEXTBOOK

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine ders kitapları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konular vardır. Bu konulardan biri, yabancılara Türkçe öğretimi hakkında yazılan ders kitaplarında kullanılan terimlerdir. Terimler, Türkçenin dil bilgisi adlandırmalarında çeşitlilik göstermektedir. Türkçede aynı dil bilgisi konusunu karşılayan birden fazla terim olduğu görülmektedir. Bu durum, dil öğretiminde karmaşaya neden olmaktadır. Çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan kitap setlerinden belirlenen dört sette yer alan, aynı konuya yönelik kullanılan terimleri tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden içerik analizinden yararlanılmıştır. Çalışma dokümanları olarak Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti, Gazi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti, Yedi İklim Türkçe Yunus Emre Enstitüsü Öğretim Seti, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti belirlenmiştir. Sonuç olarak incelenen kitap setlerinde aynı konuya ait farklı terimlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durumun Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler ve öğretenler açısından bir sorun teşkil edebileceği düşüncesine varılabilir.

Keywords
Dil bilgisi, terim, yabancılara Türkçe öğretim setleri, ortak terim birliği.
Kaynakça