A NEW TURKISH INSCRIPTION WRITTEN IN GREEK LETTERS IN THE BLACK SEA REGION

Abstract

Türkçe, tarih sahnesine çıktığı ilk günden bugüne, değişen zaman dilimlerinde Köktürk, Uygur, Soğd, Brahmi, Tibet, Latin, Arap, Ermeni, Kiril ve Grek alfabeleriyle yazılmıştır. Türk tarihi ve kültürü açısından önemli bilgiler içeren ve elde tek kopyası olan mühim eserlerden bazılarının Türkçe kökenli olmayan alfabelerle yazıldığı da bilinmektedir. Anadolu sahasında kökenleri tartışmalı olan ancak geride bıraktıkları yazılı ve basılı eserlerden Türkçe konuşup yazdıkları kesinlik kazanmış Ortodoks Hristiyan olarak bilinen bir halka ait çeşitli kitabe, yazma ve basılı eserler bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi de Anadolu’da bu halkın yaşadığı alanlardan biridir. Bu çalışmada Orta Karadeniz’de Samsun ili sınırlarında kalan Bafra ilçesinde mübadeleden önce burada yaşayan Ortodoks Hristiyan halktan geriye kalan, alan araştırmacıları tarafından daha önce tespit edilmemiş, Grek harfleriyle Türkçe olarak yazılmış bir çeşme kitabesi saha araştırmacılarına tanıtılacaktır. Çalışmamızda Grek harfli Türkçe kitabeler arasında diğerlerine göre farklı dil ve yazım özellikleri görülen bu kitabe incelenecektir.

Keywords
Karadeniz, Grek Harfli Türkçe, Karamanlıca, Kitabe.
Kaynakça