IMPLICATION OF SEXUALITY AND EROTISM ENCODERS THROUGH LANGUAGE AND PARALINGUISTIC DATA: ON SCENARIO EXAMPLES

Abstract

Cinsellik ve erotizm kavram alanına hizmet eden dil birimlerinin açık açık yazılmasına -yüzey yapıda bulunmasına- ve dahi bunların gösterilmesine -sahnelenmesine- karşı çıkan mekanizmalar vardır. Din ve devlet gibi erk mekanizmaları, cinselliğin sömürü metası olarak kullanıldığını öne süren birtakım modernist argümanlar ve psikoloji temelli bazı yaklaşımlar bu mekanizmaların birkaçıdır. Dilin sunduğu çeşitli imkânlar ise bu gibi engeller karşısında metin üreticinin / anlatıcının elini güçlendirmektedir. Verici, dolaylı ve örtük anlatıma başvurma, sezdirim / çıkarım cümlelerinden yararlanma, derin yapıda bırakma yöntemlerini çözüm aracı olarak kullanır. Bir diğer çözüm yolu da gösterilmek üzere hazırlanmış metinlere yani senaryolara has olan karanlıkta sunma yöntemidir.

Keywords
Sezdirim, çıkarım, cinsellik, erotizm, senaryo.
Kaynakça