USE OF CHILDREN'S BOOKS WRITTEN IN THE CONTEXT OF ECOCRITICISM IN TURKISH LESSONS

Özet

Çevre sorunlarıyla mücadele ederek yarınlarımızı korumak zorunda olduğumuz 21. yüzyılda, çocuklarımızı çevre bilinci konusunda bilinçlendirmeli ve eğitim sürecini de işe koşarak bu bilincin kalıcı hâle gelmesini sağlamalıyız. İnsana özgü duyarlılıklar arasında yer alan çevre bilinci, çocuk yaşlarda kazandırılmalı ve yaşam boyu sürdürülmelidir. Türkçe derslerinde nitelikli çocuk kitaplarının kullanımı ile çevre bilinci kazandırılabilir. Çevreci eleştiri bağlamında yazılmış çocuk kitaplarının Türkçe derslerinde kullanımı üzerine yapılan bu çalışma, 6. sınıf öğrencilerinin katılımıyla dört haftalık süreçte eylem araştırması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Koray Avcı Çakman tarafından yazılan Almarpa’nın Gizemi ve Miyase Sertbarut tarafından yazılan Ortak Ruh adlı eserlere ilişkin görüşme soruları ile mektup yazdırma ve diyalog oluşturma şeklinde gerçekleştirilen etkinlik uygulamaları sonucunda elde edilen bulgular betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışmada yer verilen kitapların öğrencilerin çevre bilincine olumlu katkılar sunduğu ve etkinlik uygulamalarının bu yaklaşımı pekiştirdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunun kitapları okumadan önce de çevre sorunlarına karşı duyarlı oldukları görülmekle beraber kitapların okunmasının ardından öğrencilerin sorunlara dönük çözüm önerilerinin zenginleştiği ve bu duyarlılığa sahip öğrenci sayısının arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Çevreci eleştiri, çocuk kitapları, Türkçe dersi, Almarpa’nın Gizemi, Ortak Ruh.
Reference